Fyll i här

Vi behöver uppgifterna om era Ta Paus-aktiviteter för att kunna återrapportera MHF-aktiviteter till myndigheter och bidragsgivare, samt för att kunna betala ut funktionärsersättning till lokalavdelningar.

Därför måste vi ha in dessa uppgifter snarast efter genomförd aktivitet, och senast 31 augusti.

Om du har frågor, kontakta projektledare Lena Mörk 076-548 97 23  lena.mork@mhf.se