Foto: MostPhotos

Av de omkomna i vägtrafiken under perioden januari till oktober 2022 var:

  • Av bilisterna omkom 31 i mötesolyckor och 28 i singelolyckor. Av motorcyklisterna omkom 15 i singelolyckor. Med bilist menas här de som åker personbil, lastbil eller buss.
  • 8 barn i åldern 0–15 år.
  • 57 personer var 65 år eller äldre.
  • 93 av de omkomna var skyddade (81 i personbil, 5 i lastbil, 2 i buss och 4 i A-traktor och en i övrigt fordon).
  • 85 var oskyddade (30 motorcyklister, 15 cyklister, 4 elsparkcyklister, 19 fotgängare, 11 mopedister och 6 övriga).

Under de första tio månaderna under femårsperioden 2017–2021 omkom i genomsnitt 201 personer, vilket innebär att antalet omkomna under januari–oktober 2022 är 13 procent lägre jämfört med snittet den tidigare femårsperioden.

– Den här tiden på året är det extra viktigt att synas i trafiken när du går eller cyklar. Bilister behöver vara extra uppmärksam på gående och cyklister, och inte stressa i trafiken för att undvika olyckor, säger Khabat Amin, statistiker på väg- och järnvägsavdelningen på Transportstyrelsen i en kommentar.

Läs mer hos Transportstyrelsen.