En alkoholmätare för privatbruk som testats och uppfyller kraven i standarden SS‑EN 16280:2012 har genomgått omfattande testning som även inkluderar långtidstester. Eftersom över 700 000 alkoholmätare har sålts bara i Sverige de senaste åren, har vi här valt att publicera resultaten även från de enklare konsumenttesterna som vi genomfört genom åren. Oavsett hur alkomätaren är testad är det viktigt att komma ihåg att den måste skickas in till kalibrering en gång per år till det företag som den köptes från. Utan en nyligen utförd kalibrering kan mätaren ge väldigt felaktiga resultat. Dessutom ska man ha i åtanke att alkomätaren kan skadas allvarligt och helt förlora sin kalibrering om den utsätts för alkohol direkt från munhålan. Vänta därför alltid minst 15 minuter innan du lämnar ett utandningsprov i din alkoholmätare.

 

 

Handhållna alkoholmätare för privat användning som uppfyller standarden SS‑EN 16280:2012

Övriga alkoholmätare på marknaden

Engångsalkoholmätare

Med kemisk mätning eller för provtagning i saliv

Alkolås till din privata bil

Som privatperson kan du förebyggande sätta in alkolås i din bil för att hindra att bilen kan startas om du har alkohol i kroppen. Välj då något av de alkolås som uppfyller standarden SS‑EN 50436‑2, som du hittar under Produkter och omdömen för Professionell alkoholkontroll. Du kan också välja alkolås som uppfyller standarden SS-EN 50436-1 som även används vid villkorlig körkortsåterkallelse och som du hittar här nedanför.

Du som ertappats för rattfylleri och riskerar att få ditt körkort återkallat har möjlighet att hos Transportstyrelsen ansöka om körkort med villkor om alkolås istället för att vara utan körkort.
Länk till transportstyrelsens hemsida om deltagande i körkortsprogrammet.

Länk direkt till Transportstyrelsens broschyr som berättar mer