Arbetsgivarens skyldighet är omfattande. I Arbetsmiljölagen 3 kap. – Allmänna skyldigheter 2 § sägs att: ”Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall”.

Enligt regeringens missbruksutredning från 2011 har ca 1 miljon, eller motsvarande 20 % av den vuxna befolkningen, i Sverige en riskabel alkoholkonsumtion. Cirka 250 000 är alkoholberoende och finns i arbetslivet. Att tidigt fånga upp en person med ett begynnande alkoholproblem är inte bara en vinst för säkerheten i trafiken eller på arbetet utan även en viktig del för den enskildes liv och hälsa.

Det är mycket viktigt att den utrustning som man använder för att identifiera missbruk är tillförlitlig och att det finns rutiner och beredskap för att kunna ta hand om den som ertappas. Bland våra produktomdömen och användningsområden hittar ni information om hur de olika produkterna fungerar och vilken lösning som passar för just er verksamhet.