Vi behöver dig

Det är viktigt att vi är många när vi ska påverka opinionen för en nykter trafik. Utan våra medlemmar skulle inte myndigheter och lagstiftare lyssna på oss. Men det är i MHF:s lokalföreningar som alla aktiviteter sker. Ditt postnummer avgör automatiskt vilken lokalförening du blir medlem i.

Naturligtvis kan du även vara passiv stödmedlem, och ändå få våra medlemsrabatter. Du får även vår medlemstidning Motorföraren sju gånger per år.

Bli en av oss!

Helnykter eller Trafiknykter?

Vi har två olika medlemskategorier. Helnykter är en medlem som har en helnykter och drogfri livsstil. Trafiknykter är den medlem som är spiknykter när man kör fordon på land, till sjöss och i luften och i övrigt drogfri.

Medlemsavgifter:

Medlemskap MHFTillägg för medlemskap MHF Camping Club
Tillägg för medlemskapet Camping Club 175 kr/kalenderår (först kalender året 75kr)
MHF285 kr/kalenderår
MHF Ungdom (upp till 25 år)100 kr/kalenderår

Vill du ha kontakt med oss?

Om du undrar något eller vill veta mer så är du alltid välkommen att kontakta vår medlemsservice på medlem@mhf.se eller 08-555 765 55