Trafikforskning för livet - om alkohol, droger och trafiksäkerhet

Varje timme dygnet runt görs i runda tal 500 rattfulla körningar i Sverige. Varje år sker meningslösa dödsfall och många skadas svårt. Mycket forskning och kraftfulla åtgärder krävs för att lösa problemen kring rattfylleri och för att höja trafiksäkerheten.

Stiftelsen MHF:s fond för trafiksäkerhet stödjer forskning om alkohol, droger och trafiksäkerhet. Fonden byggs upp av gåvor och insamlingar och din gåva bidrar till lösningen. Läs mer på undersidorna om hur du kan bidra till forskning om alkohol, droger och trafiksäkerhet.

Fondens styrelse har fem ledamöter, där ordföranden och två ledamöter utses av MHF, en ledamot utses av CAN, Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning och en utses av Nordic Alchohol And Drug Network – NordAN. Fonden står under tillsyn av Länsstyrelsen i Stockholm.

Lars Olov Sjöström, fondens ordförande

Kurt Bergner, fondens handläggare
Telefon 070-550 98 23

Gåvor till fonden sätts in på Bankgiro 5724-0749
Eller direkt via Swish 123 528 82 12

Ladda ner folder om fonden