Förstudie om cannabis och trafik

MHF har tillsammans med MHF:s norska systerorganisation MA Rusfri Trafikk gjort en förstudie om cannabis och trafik.
– Vi var intresserade av att undersöka om en legalisering av cannabis påverkar trafiksäkerheten, berättar Lars Olov Sjöström, trafiksäkerhetschef för MHF.

Studien är finansierad genom projektbidrag från SAFF (Stiftelsen Ansvar för Framtiden).

Förstudie om cannabis och trafik [PDF, 2.33 MB]

Den svenska narkotikasituationen 2021 Folkhälsomyndigheten
Rapporten sammanfattar bland annat information om narkotikarelaterad behandling, narkotikabrott, narkotikarelaterad dödlighet och kommunernas förebyggande arbete i Sverige 2020. Även senast tillgängliga data för användning av cannabis i befolkningen och bland skolelever redovisas.

CAN:s nationella skolundersökning 2021
I denna rapport redovisas resultat från de årliga undersökningarna om erfarenheter av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar, bland elever i årskurs 9 och gymnasiets år 2. Nytt för i år är frågor om vitt snus. Narkotikaklassade läkemedel lyfts i ett eget kapitel.