I MHF:s stadgar finns det beskrivet exakt vad MHF är för organisation, hur vi organiserar oss och hur den demokratiska processen ska gå till. Så här lyder vår ändamålsparagraf:

§ F1 Ändamål 

Motorförarnas Helnykterhetsförbund, MHF, är en trafiksäkerhetsorganisation med särskild inriktning på trafiknykterhet. Förbundets övergripande vision ”Ingen ska dö av rattfylleri” bidrar till att Nollvisionen i trafiken kan förverkligas.
Förbundet vill påverka samhälle och individer för att uppnå en sund livsmiljö fri från alkohol och andra droger. Härigenom uppnås ökad folknykterhet och förbundet ges även härigenom möjlighet att vinna flera medlemmar.
Förbundets uppgift är också att tillvarata medlemmarnas intressen som trafikanter och konsumenter. Förbundet ska genom samarbetsavtal och andra överenskommelser ge medlemmarna fördelaktiga erbjudanden/rabatter.
Förbundet ska verka för en sund miljö. Motorismens miljöpåverkan ska beaktas och begränsas i en takt som ändå möjliggör att bilen kan användas som transportmedel i hela landet.
Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet.