Viktig information till dig som ansvarar för skolbusstrafik i en kommun

En stor mängd alkolås kan vara felaktigt installerade och utgöra en fara då fordonet kan startas av en berusad förare utan att behöva lämna ett utandningsprov. I veckan åtalas nu en skolbussförare för grovt rattfylleri efter att han kunnat framföra en skolbuss utrustad med alkolås. Något som inte skulle kunna hända. Föraren åtalas nu för grovt rattfylleri, grov vårdslöshet i trafik och smitning från trafikolycksplats.Trots att skolbussen har varit utrustad med alkolås har föraren lyckats framföra bussen med över 2,94 promille.

Om ni ställt krav på alkolås i din kommun på den upphandlade skolbusstrafiken är denna information viktig för er.

Vi på trafiksäkerhetsorganisationen MHF driver med stöd av Trafikverket ett kvalitetssäkringsprojekt som heter - Konsumentstöd och konsultation alkolås och alkoholmätare i trafiken. Inom detta projekt ger vi kommuner, regioner, företag och organisationer opartisk och kostnadsfri support och rådgivning gällande frågor som hänförs till alkolås och alkoholmätning.

Vi har under senaste tiden fått en mängd frågor från kommuner och upphandlade företag rörande skolbussar som utrustats med en ”idag vill jag köra full-knapp”. Vi har kunnat konstatera att denna typ av knapp har installerats i över 500 skolbussar fördelade på ca 50 kommuner främst i Svealand och Götaland men kan även förekomma på andra ställen runt om i Sverige.

Vad vi erfar så har denna installation skett på en eller flera bussentreprenörers inrådan utan att detta har förankrats med upphandlande kommun. Installationen strider mot de tekniska krav som legat till grund för gällande upphandlingar och sunt förnuft.

Vid upphandling av alkolås ställer upphandlande enhet krav på att alkolåsen skall uppfylla kraven i den tekniska standarden SS-EN 50436-2. I de fall där bussarna utrustats med denna extra knapp uppfyller inte installationen gällande krav i er upphandling.

Den aktuella knappen som vi noterat har varit installerad synlig mitt på instrumentpanelen med en tydlig symbol som visar att man kan stänga av alkolåsets funktion. Det framgår också mycket tydligt när man tankar ut alkolåsets logg vid vilka tillfällen knappen har aktiverats och när bussen startats utan att föraren lämnat ett utandningsprov.

Vi vill göra er som kommun uppmärksammad på denna funktion och att ni i samband med avtalsuppföljningar gällande alkolåsens tillämpning är uppmärksamma på om fordonet har startats utan att föraren lämnat ett adekvat uttagningsprov. Denna information går att utläsa från alkolåsets loggfunktion. Om ni i samband med okulärbesiktning av alkolåsens fysiska installation i ett fordon skulle upptäcka en knapp motsvarande den som ni ser på bilagd bild så bör ni agera och kräva att ”idag vill jag köra full-knappen” omgående demonteras från aktuellt fordon.

Vi från trafiksäkerhetsorganisationen MHF för en dialog med de bussbolag och busstillverkare som vi fått veta har haft eller har denna funktion. Ett av de större bolagen håller på nu och demontera samtliga knappar. Om ni som kommun är drabbad är svårt för oss att säga då vi saknar kunskap om vilka bolag ni har ingått avtal med och vilka modeller av bussar som omfattas av ert avtal.

Har ni några frågor och funderingar kring uppföljning av upphandlingskrav rörande alkolås eller kring installation och tillämpningar är ni mycket välkomna att höra av er till oss för kostnadsfri och opartisk rådgivning.

Rattfylleri i trafiken är ett av våra största trafikproblem och var fjärde dödsolycka sker med påverkade förare. Alkolås är ett mycket bra sätt att förebygga uppkomst av rattfylleri samt att tidigt upptäcka personer med alkoholproblem på jobbet. Antalet personer med en riskabel alkoholkonsumtion är idag ca 1 miljon och ca 250 000 personer som finns i arbetslivet är beroende. Genom en korrekt installation av alkolås förhindras uppkomsten av rattfylleribrott och vi sparar människoliv och svårt skadade.

Idag genomförs mer prover per vecka i alkolås och ankomstkontroller inom företag och organisationer än vad Polisen, Tullverket och Kustbevakningen genomför på ett helt år.

MHF har experter inom alkoholmätning som är verksamma både i vårt ackrediterade labb för alkoholmätning samt i de standardiseringsgrupper för alkolås och alkoholmätning som finns i Sverige och i Europa. Du hittar kontaktuppgifter här nedan.

Kontaktuppgifter
Tomas Jonsson
Projektledare Konsumentstöd och konsultation alkolås och alkoholmätare i trafiken / VD MHF Test Lab
tomas.jonsson@mhf.se
Mobil: 070-564 37 36

Anna Welleman
Testledare MHF Test Lab / rådgivning Konsumentstöd och konsultation alkolås och alkoholmätare i trafiken
anna.welleman@mhf.se
Tfn: 08-555 765 55

Lars Olov Sjöström
Sakkunnig trafiksäkerhet MHF / Ordförande SIS grupp för alkolås standard. Rådgivning Konsumentstöd och konsultation alkolås och alkoholmätare i trafiken.
lars.olov.sjostrom@mhf.se
Mobil: 0706-97 00 22
Telefontid tisdagar 9-16