Produkter för olika användningsområden

De senaste åren har vi arbetat hårt för att de produkter som säljs ska hålla hög kvalitet, följa EU-standard och fungera felfritt. Vi har till och med startat ett eget labb som gör produkttester och produktutvecklingar. MHF Test Lab är Sveriges enda ackrediterade laboratorium som är specialiserat på alkoholmätning. MHF är representerade i CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization) som tar fram vilka standarder produkter ska uppfylla för att få säljas i EU. Våra sidor om alkoholmätare och alkolås är indelade i produkter för professionellt bruk och produkter för privat bruk.