Tylösandsseminariet 2021. Snart åker vi!

Tisdagen den 31 augusti genomför vi Tylösandsseminariet helt digitalt.

Utan att vi åker fysiskt till Tylösand blir det ändå åka av. Med den absolut senaste tekniken kommer vi att erbjuda en interaktiv miljö som gör det till en superspännande dag med en stor närvarokänsla.

Vi planerar programmet för fullt nu, och vi märker att det finns ett uppdämt behov av att diskutera trafiksäkerhet. Inte minst därför att pandemin på flera sätt har tvingat oss alla till större och mindre förändringar i beteende. Hur påverkar det trafiksäkerheten?

Det finns mycket att prata om, och det ska vi göra. Välkommen till Tylösandsseminariet 2021, den 31/8.

Anmälan öppnar i april. Mer info kommer inom kort.

 

Tidigare konferenser

 

2019 års tema var: Resultat, tack – Från ord till handling

Dödssiffrorna i trafiken för 2018 var tyvärr högre än året innan. Hur vänder vi det? Vad var det som gick fel? Vad kan vi påverka? Teknik, beteende och samarbete, hur ska vi nå trafiksäkerhetsmålen?

 

Önskelistor till minister och myndigheter

Eftersom temat var ”Resultat – Tack” så var ett av målen att kunna presentera en önskelista till Infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Under seminariet kom det också in en mängd förslag och idéer som mer riktade sig till Trafikverket, Transportstyrelsen, Polisen och kommuner.

Listorna har skickats över till berörda parter.

Klicka här för att se alla önskelistor i punktform.

Uppföljning av frågor som ställdes i Tylösand

Under årets Tylösandsseminarium ställdes en mängd frågor via Mentimeter. Några av frågorna kunde vi ställa live och få svar direkt av föreläsaren på scenen. Men några frågor vidarebefordrade vi till respektive föreläsare och nu har svaren kommit in.  Dem hittar du här

Föreläsarpresentationer

Det är inte lätt att komma ihåg presentationer i efterhand. Därför har vi lagt upp alla föreläsarpresentationer så du kan se dem när du vill.

Klicka här så når du alla presentationer som hölls i Tylösand. Några av föreläsarna använde ingen bildpresentation, så de finns av naturliga skäl inte med.