Tylösandsseminariet 2019 – Save the date

Tylösandsseminariet är ett trafiksäkerhetsseminarium som arrangeras av MHF varje år sedan 1957. Under dessa år har seminariet utvecklats till att bli en självklar del av Sveriges trafiksäkerhetsarbete. Tylösandsseminariet vänder sig till dig som berörs av trafiksäkerhetsfrågor. Målet är att ge dig som är verksam inom detta område ny inspiration och mer fakta för att göra vägtrafiken människovänligare.

Tylösandsseminariet erbjuder en attraktiv mötesplats för kunskapsinhämtning, erfarenhetsutbyte och dialog för alla inom trafiksäkerhetsområdet. Konferensen är ett nav som vidareutvecklar och formar svensk trafiksäkerhet genom att välkomna och samla alla aktörer, både företag, myndigheter och frivilligorganisationer.

2019 år kommer Tylösandsseminariet äga rum 3-4 september.

 

2018 ägde Tylösandsseminariet rum 4-5 september.

Årets tema var:
Hur delar vi vägen tryggt och säkert, i ett inkluderande och samverkande system?

Sverige har ambitiösa mål kopplade till Nollvisionen. Ser vi ett långsiktigt trendbrott inför etappmålet 2020?
I Tylösand ska vi tala om de möjligheter vi står inför de närmaste åren. Vi kommer att upptäcka framtidens teknik, se den moderna planeringen, och kolla om rättsväsendet hänger med teknikutvecklingen.

Klicka här för att se alla presentationer som hölls i år på Tylösandsseminariet