ÄNTLIGEN DAGS FÖR TYLÖSAND

Regeringen har satt ett nytt etappmål för Nollvisionen till 2030, som bland annat innebär att antalet omkomna i vägtrafiken ska minska till max 133 personer per år, hur ska vi bäst arbeta – och samarbeta – för att nå målen?

I årets upplaga av Tylösandsseminariet ska vi ge oss på den frågan och många fler större och mindre ämnen inom trafiksäkerhetsarbetet, till exempel:

 • Vilka är de bestående effekterna av pandemin och hur påverkar det trafiksäkerheten?
 • Hur ska vi klara utmaningen med både ökad och säker cykling?
 • Vad innebär Stockholmsdeklarationen för trafiksäkerhetsarbetet?
 • Hur sätter vi ett positivt fotavtryck när det gäller trafiksäkerhet?
 • Hur förhåller vi oss till en förändrad mobilitet?

En sak är säker:
Om vi ska lyckas måste vi höja hastigheten – i trafiksäkerhetsarbetet.

Göran Sydhage, VD MHF och Tylösandsseminariet

MODERN, DIGITAL OCH NÄRVARANDE

I år träffas vi helt digitalt, på en modern digital plattform. Du får en personlig inloggning innan konferensen, där du kan följa livesändningen och själv välja mellan flera parallella spår under dagen, du kan också ställa frågor till talare och videochatta med andra deltagare.

Det finns mycket att prata om, och det ska vi göra. Välkommen till Tylösandsseminariet 2021, den 31/8.

DIGITALT DELTAGANDE HELA DAGEN

Deltagaravgift: 1 960 kr exkl moms.

DEN VIKTIGASTE MINISTERN ÄR MED

Även i år har Tylösandsseminariet den stora glädjen att presentera Sveriges infrastrukturminister Tomas Eneroth, som spelar en oerhört viktig roll som högsta beslutsfattare inom allt som rör trafiksäkerheten.

 

MYNDIGHETSCHEFERNA ÄR MED OSS

I år träffar du åter generaldirektörerna för de viktigaste myndigheterna för trafiksäkerheten.

 • Jonas Bjelfvenstam, Transportstyrelsen
 • Lena Erixon, Trafikverket
 • Tomas Svensson, VTI
 • Anders Thornberg, Rikspolischef

 

PROGRAM 2021

Ett smakprov ur konferensens innehåll. Programmet detaljplaneras just nu, ändringar kan förekomma och fler programpunkter och detaljer tillkommer.

NOLLVISIONEN INFÖR 2030

 • Stockholmsdeklarationen, det nya etappmålet och de nya aktörsgemensamma målen
 • Hur vi sätter ett pris på ett människoliv
 • Uppdatering och återkoppling från Resultatkonferensen

ETT FÖRÄNDRAT FÄRDSÄTT MED TRAFIKSÄKERHET I FOKUS

 • Modal Shift ur ett trafiksäkerhetsperspektiv
 • Bestående trafiksäkerhetseffekter av pandemin?
 • Bilarna väck från gatorna i Oslo
 • Beteende och mobilitet

SÅ HÅLLER VI HASTIGHETEN, ZERO SPEEDING

 • Nya hastighetsmätningar personbil och tunga fordon
 • Zhero – tillsammans skapar vi trafiksäkerhet
 • Kommunalt perspektiv, effekter av hastighetsförändringar

SAFETY FOOTPRINT – MED BLICKEN MOT 2030

 • Trafiksäkerhet som hållbarhetsfråga
 • Utveckla trafiksäkerhetsobligationer

DESSUTOM

 • Utmaningar för att nå en säker cykling
 • Fotgängarnas fallolyckor med koppling till kommunernas ansvar
 • Morgondagens mobilist – allt du vill veta, men inte vågat fråga om
 • Riskutbildning för lastbilsförare – attityder, upplevelser och effekter
 • Trafiknykterhet – En självklarhet?
 • Fair Transport – rätt i alla led
 • Kostnad för fotgängarskador jämfört med vinterväghållningskostnader
 • Internationell utblick

 

MODERATOR

Jonas Eliasson, måldirektör på Trafikverket
Till vår stora glädje är Jonas Eliasson tillbaka som moderator på Tylösandsseminariet. Kunnig, kvick och kompetent. En mer insatt moderator är svårt att tänka sig.

 

PROGRAMLEDARE

Pernilla Warberg
Pernilla Warberg är en rutinerad moderator och programledare. Tillsammans med Jonas Eliasson skapar hon en känsla av stark närvaro i vår digitala version av Tylösandsseminariet.