Tack för Tylösandsseminariet 2022

Det var fantastiskt att se er alla och mötas igen i dialog, samtal och insikter kring trafiksäkerhet. Nu tar vi nya tag inför nästa års seminarieprogram men till dess så hittar du det här årets presentationer här: https://www.mhf.se/presentationer-2022/

Vi ses i Tylösand 2023!

Om Tylösandsseminariet

Tylösandsseminariet är ett trafiksäkerhetsseminarium som arrangerats av MHF varje år sedan 1957. Under dessa år har seminariet utvecklats till att bli en självklar del av Sveriges trafiksäkerhetsarbete. Tylösandsseminariet vänder sig till dig som berörs av trafiksäkerhetsfrågor. Målet är att ge dig som är verksam inom detta område ny inspiration och mer fakta för att göra vägtrafiken människovänligare.

Tylösandsseminariet erbjuder en attraktiv mötesplats för kunskapsinhämtning, erfarenhetsutbyte och dialog för alla inom trafiksäkerhetsområdet. Konferensen är ett nav som vidareutvecklar och formar svensk trafiksäkerhet genom att välkomna och samla alla aktörer, både företag, myndigheter och frivilligorganisationer.

Filmer från Tylösandsseminariet 2021

MHF:s Youtubekanal
Vi har precis publicerat de filmade anförandena från Tylösandsseminariet 2021. Se dem igen eller för första gången.