Här kan du se Tylösandsseminariet Studio "Ökat säkert aktivt resande" i efterhand

Tylösandsseminariet Studio ”Ökat säkert aktivt resande”

Den 24 oktober fördjupade vi oss på Tylösandsseminariet Studio i våra fotgängare och cyklister med temat ”Ökat säkert aktivt resande”. Hur skapar vi tillsammans en säker trafikmiljö för fotgängare och cyklister, samtidigt som vi arbetar för att fler kan välja att gå eller cykla?

MHF arrangerade det digitala seminariet i samarbete med Trafikverket, Folksam och Göteborgs stad.

Här finner du föreläsarnas Powerpoints

Programmet

Block 1 Välkomna till Tylösandsseminariet Studio

9:00

Maria Krafft, Trafikverket och Tomas Jonsson, MHF, inleder och presenterar moderatorn Sverker Olofsson.

Block 2 Möjligheterna och utmaningarna för ökat säkert aktivt resande

09:05

Inledande film med Maria Krafft, Trafikverket och Carolina Klüft, Generation Pep om det positiva med att gå eller cykla för hälsans och miljöns skull.
Cyklisters, fotgängares och elsparkcyklars inblandning i olyckor och skadeutfall, Jenny Eriksson, VTI.

Samhällskostnader för personskador bland gående och cyklister, Emilie Friberg, Karolinska Institutet

Förinspelat: Vad tycker folk på stan? Vad tycker elsparkcyklisterna, fotgängarna och cyklisterna om de förutsättningar som råder? Vad är bra/dåligt?

Skador hos elsparkcyklister, Ragnar Ang, överläkare traumavårdsenheten, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg

Ökad säkerhet för mikromobilitet och oskyddade trafikanter, Soffi Razavi, Head of road safety, Voi Technology

Hur kan vi skydda cyklister – förutsättningar och begränsningar i dagens vägtransportsystem, Helena Stigsson och Anders Kullgren, Folksam

Hur kan olyckor mellan motorfordon och cyklister undvikas – Förutsättningar och begränsningar i dagens fordonstekniska system. Anders Kullgren, Folksam

 

Block 3 Åtgärder: Säker väg

 

10:10

Trafikmiljöer för ökat säkert aktivt resande – så ser utvecklingen ut

Åtgärder för ökad trafiksäkerhet för gående och cyklister bidrar ofta till kvaliteter som stödjer ett ökad aktivt resande. Hur ser utvecklingen ut vad gäller säkra GCM-passager och mänskliga hastigheter i tätort? Även hinder och möjligheter för införandet av åtgärder för en säker trafikmiljö berörs, och det stöd som Trafiksäkerhetslyftet kan ge kommuner.

Hanna Wennberg, Trafikverket

 

Utformning av cykelnät: Separering och cykelfartsgator – Malin Månsson,

Göteborgs cykelstrateg

Hastighetsreducering på kommunala gator och vägar
Om kommunernas hastighetsöversyner och omskyltning. Lars Nordquist, NTF

 

10:40-10:55 15 minuters PAUS

 

Block 4 Panelsamtal Drift och underhåll

10:55

Malin Månsson, Göteborgs cykelstrateg
Håkan Johansson, Planeringsledare/Projektledare Göteborgs stad
Maria Krafft, Trafikverket
Björn Stenqvist, Cykelfrämjandet

 

Block 5 Åtgärder: Säker användning

11:10

Hjälmar och huvudskador – Konsumenttester driver utvecklingen av säkra hjälmar, Helena Stigson, Folksam

Säker vardagsmobilitet på cykel, Tony Grimaldi, Cycleurope

Förinspelat inslag om första standarden i världen för att testa fotgängarens vinterdäck – skosulan. Medverkande: Eleonor Mörk, Trafikverket, Viveca Wallqvist, RISE, Anette Eriksson, SIS.


Block 6 Panelsamtal

11:35

Hur tar vi alla vårt ansvar? Ökat säkert aktivt resande – hinder, möjligheter och synergier.
Maria Krafft, Trafikverket
Malin Månsson, Göteborgs cykelstrateg
Per Hasselberg, Cykelfrämjandet
Soffi Razavi, Head of road safety, Voi Technology


11:50
Avslutning Tomas Jonsson, MHF och Maria Krafft, Trafikverket

Här kan du titta på inspelningen av Tylösandsseminariet Studio ”Gör den säkra bussresan säkrare” som ägde rum den 15 juni 2023.

 

Tylösandsseminariet 2023 – nu i ett nytt spännande format

 

Snart är Tylösandsseminariet Studio tillbaka. Boka in den 24 oktober i kalendern. I det andra seminariet för året ska vi fördjupa oss i det spännande temat: ”Ökat säkert aktivt resande” med fokus på fotgängare och cykklister. Missa inte det!

Det första seminariet med temat: Gör den säkra bussresan säkrare ägde rum den 15 juni 2023. Se det inspelade seminariet ovan.

I år satsar Tylösandsseminariet på ett nytt koncept – Tylösandsseminariet Studio. En nyhet är att seminariet under 2023 inte bara arrangeras en gång, utan det sänds flera seminarier under året. I varje seminarium fördjupar vi oss i olika teman inom trafiksäkerhetsområdet.

Tylösandsseminariet Studio bjuder dig på digitala seminarier som sänds från en professionell TV-studio med föreläsningar, intervjuer, tv-inslag, debatter och paneler. Föreläsarna kommer att finnas både på plats i studion och via länk. Det ger deltagarna möjlighet att direkt ställa frågor till föreläsarna.

Allt detta för att skapa en härlig mix för en intressant och varierande upplevelse. Tylösandsseminariet Studio ger dig det senaste inom olika teman inom trafiksäkerhet.

Läs hela programmet här från Gör den säkra bussresan säkrare

Varmt välkomna till Tylösandsseminariet Studio!

Här finner du svaren på tittarnas chattfrågor

 

Här finner du föreläsarnas Powerpoints

Trafiksäkra persontransporter – Trafikverket

Bältesanvändning i buss- Folksam

Hastighetsstyrning med hjälp av geofencing- SCA

Vikten av en genomarbetad säkerhetskultur – BiVab & Vårgårda Buss

Scanias Säkerhetssystem – Scania

Nyktra och drogfria bussresor, uppföljning och utmaningar – MHF

Vad visar olycksstatistiken? – Transportstyrelsen

Var först med att få ny information om Tylösandsseminariet!

Klicka på länken för att registrera dig för Tyslösandsseminariet nyhetsbrev – Klicka här

Om Tylösandsseminariet

Tylösandsseminariet är ett trafiksäkerhetsseminarium som arrangerats av MHF varje år sedan 1957. Under dessa år har seminariet utvecklats till att bli en självklar del av Sveriges trafiksäkerhetsarbete. Tylösandsseminariet vänder sig till dig som berörs av trafiksäkerhetsfrågor. Målet är att ge dig som är verksam inom detta område ny inspiration och mer fakta för att göra vägtrafiken människovänligare.

Tylösandsseminariet erbjuder en attraktiv mötesplats för kunskapsinhämtning, erfarenhetsutbyte och dialog för alla inom trafiksäkerhetsområdet. Konferensen är ett nav som vidareutvecklar och formar svensk trafiksäkerhet genom att välkomna och samla alla aktörer, både företag, myndigheter och frivilligorganisationer.