Tylösandsseminariet 2021. Vi ställer inte in. Vi ställer om.

Om verkligheten tillåter ses vi i Tylösand 31 augusti. Det är vårt absoluta huvudspår. Men om pandemin fortsatt ställer till det, så planerar vi parallellt för att digitalisera konferensen. Antingen genomför vi en hybridvariant med deltagare både på plats och på distans, eller i värsta fall helt på distans.

Vi planerar programmet för fullt nu, och märker att det finns ett uppdämt behov av att diskutera trafiksäkerhet. Inte minst därför att pandemin på flera sätt har tvingat oss alla till större och mindre förändringar i beteende. Hur påverkar det trafiksäkerheten?

Har du något spännande inspel om trafiksäkerhet som du tycker att vi ska ta upp? Spela in det till tylosand@mhf.se

Det finns mycket att prata om, och det ska vi göra. Välkommen till Tylösandsseminariet 2021.

Anmälan öppnar i april

 

Tidigare konferenser

 

2019 års tema var: Resultat, tack – Från ord till handling

Dödssiffrorna i trafiken för 2018 var tyvärr högre än året innan. Hur vänder vi det? Vad var det som gick fel? Vad kan vi påverka? Teknik, beteende och samarbete, hur ska vi nå trafiksäkerhetsmålen?

 

Önskelistor till minister och myndigheter

Eftersom temat var ”Resultat – Tack” så var ett av målen att kunna presentera en önskelista till Infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Under seminariet kom det också in en mängd förslag och idéer som mer riktade sig till Trafikverket, Transportstyrelsen, Polisen och kommuner.

Listorna har skickats över till berörda parter.

Klicka här för att se alla önskelistor i punktform.

Uppföljning av frågor som ställdes i Tylösand

Under årets Tylösandsseminarium ställdes en mängd frågor via Mentimeter. Några av frågorna kunde vi ställa live och få svar direkt av föreläsaren på scenen. Men några frågor vidarebefordrade vi till respektive föreläsare och nu har svaren kommit in.  Dem hittar du här

Föreläsarpresentationer

Det är inte lätt att komma ihåg presentationer i efterhand. Därför har vi lagt upp alla föreläsarpresentationer så du kan se dem när du vill.

Klicka här så når du alla presentationer som hölls i Tylösand. Några av föreläsarna använde ingen bildpresentation, så de finns av naturliga skäl inte med.