Din gåva eller ditt testamente till MHF:s trafiksäkerhetsfond kan omfatta kontanter, värdeföremål, aktier, fondandelar, fastigheter mm. Fonden är befriad från skatt på ränteintäkter, aktieutdelningar och kapitalvinster. Detta innebär att hela värdet kommer fonden till godo.

Gåvor sätts in på Bankgiro 5724-0749