Standardiseringsorganisationen CENELEC arbetade under 2013 och 2014 med att uppdatera standarderna EN 50436‑1:2005, som rör alkolås för körkort med villkor och EN 50436‑2:2007, som gäller alkolås vid kvalitetssäkring av transporter. Detta innebär att man successivt kommer att gå över och kräva att alkolåsen möter de nya utgåvorna av SS‑EN 50436‑1, utg. 2:2014 och SS‑EN 50436‑2, utg. 2:2014.

Fr.o.m. den 21 oktober 2016 upphörde de äldre versionerna av båda standarderna helt att gälla och efter detta datum är det bara de produkter som uppfyller den nya utgåvan som är gäller.

Alkolås för dömda rattfyllerister eller för behandlingsprogram med uppföljning
SS‑EN 50436‑1, utg. 2:2014 Alkolås – Fordringar och provning – Del 1: Alkolås för körkort med villkor
Länk till SIS där du kan köpa standarden.

Alkolås vid kvalitetssäkring av transporter
SS‑EN 50436‑2, utg. 2:2014 Alkolås – Fordringar och provning – Del 2: Instrument som mäter alkohol i utandningsprov med munstycke och används förebyggande i kvalitetssäkringssyfte
Länk till SIS där du kan köpa standarden.

Handhållna alkoholmätare för professionellt bruk
SS‑EN 15964:2011 Alkoholmätare för utandningskontroll avsedd för professionellt bruk – Krav och provningsmetoder
Länk till SIS där du kan köpa standarden.

Kontaktlös alkoholmätning av utandningsluft i passerkontroller och bomsystem
Stationära alkoholmätare utan munstycke för professionell användning i passersystem och accesskontroller där alkoholvärdet kompenseras med spårgas och där grundläggande manipulering uppfylls. MHF:s testprofil för denna applikation bygger på relevanta delar från standarderna SS‑EN 15964:2011 och SS‑EN 50436‑2, utg. 2:2014.
Länk till MHF:s testprofil

Alkoholmätning med munstycke som används vid ankomstkontroll, i nyckelskåp eller i passersystem
Applikationer som är försedda med ”vanliga” alkolås med munstycke.
Länk till MHF:s testprofil

Alkoholmätare för stationär användning i informationssyfte
Alkoholmätare utan manipuleringsteknik som uppfyller MHF:s testprofil för denna typ av applikation, vilken bygger på relevanta delar från standarden SS‑EN 15964:2011.
Länk till MHF:s testprofil

Alkoholmätare för bevisprovtagning med munstycke
Alkoholmätare som uppfyller den internationella rekommendation OIML R 126: 2012 Evidential Breath Analyzers.
Länk till OIML R för nedladdning av rekommendation

Förscreeningssystem för att känna av förekomst av alkohol i utandningsluft
Alkoholmätare utan munstycke och manipulationsskydd som utan precision känner av förekomsten av alkohol i utandningsluften som uppfyller MHF:s testprofil för denna typ av mätare, vilken bygger på utökade toleranser hämtade från relevanta delar av standarden SS‑EN 15964:2011.
Länk till MHF:s testprofil