En minnesgåva består av en gåva samt ett minnesbrev som skickas som en sista hälsning i samband med en begravning. I kortet står en sista hälsning samt visar det valfria belopp som skänkts till minne av den avlidne till MHF:s trafiksäkerhetsfond.

I samband med begravningar där Stiftelsen MHF:s fond för trafiksäkerhet har angetts som insamlingsändamål för minnesgåvor sänder fonden en sammanställning till begravningsbyrån eller anhöriga, med namn på de personer som sänt in minnesgåvor.

Så här går det till
Minnesbrev kan beställas via epost nedan till önskad adress. Uppge den avlidnes namn samt begravningsbyråns eller anhörigs adress så att vi kan återkoppla till begravningsbyrå eller anhöriga om gåvan. Ofta står dessa uppgifter i dödsannonsen.

Minnesgåvor till MHF:s fond för trafiksäkerhet sätts in på Bankgiro 5724-0749
Du kan också skänka gåvor direkt via Swish 123 528 82 12

Insamlingsansvarig för Trafiksäkerhetsfonden:
Lars-Eric Jacobsson
larseric.jacobsson@mhf.se

Telefon: 08-555 765 80

Minnesbrev

Gåvogram B MHF-Fonden