Handhållna alkoholmätare för privat användning
Alkoholmätare som uppfyller kraven enligt standarden SS‑EN 16280:2012 Alkoholmätare för utandningskontroll avsedd för allmänt bruk – Krav och provningsmetoder

Länk till SIS där du kan köpa standarden

Engångsalkoholmätare
Med kemisk mätning i utandning Länk till MHF:s testprofil
För provtagning av alkohol via saliv Länk till MHF:s testprofil

Alkolås
Om du som privatperson funderar på att sätta in ett alkolås i din bil i förebyggande syfte, rekommenderar vi någon av de produkter som uppfyller standarden SS‑EN 50436‑2, utg. 2:2014. (Se Produkter och omdömen under Professionell alkoholkontroll.)

Om du ertappats för rattfylleri, kan du frivilligt medverka i Transportstyrelsens villkorliga körkortsprogram med alkolås. Du ska då välja en produkt som uppfyller standarden SS‑EN 50436‑1, utgåva 1:2006 eller utgåva 2:2014, och som är godkänd av Transportstyrelsen.

Standardiseringsorganisationen CENELEC arbetade under 2013 och 2014 med att uppdatera standarden SS‑EN 50436­1, utg. 1:2006 som gäller alkolås för körkort med villkor. Detta innebär att man successivt kommer att gå över och kräva att alkolåsen möter den nya utgåvan SS‑EN 50436‑1, utg. 2:2014. Om ett alkolås blivit godkänt för användning i Transportstyrelsens villkorade körkortsprogram innan den nya versionen av SS‑EN 50436‑1 antogs, får man fortfarande använda alkolås som uppfyller den äldre utgåvan av standarden.

Standarderna kan beställas från SIS
SS‑EN 50436‑1, utg. 1:2006 Alkolås – Fordringar och provning – Del 1: Alkolås för körkort med villkor Gör om titeln till en länk till SIS där man kan köpa standarden
SS‑EN 50436‑1, utg. 2:2014 Alkolås – Fordringar och provning – Del 1: Alkolås för körkort med villkor Gör om titeln till en länk till SIS där man kan köpa standarden