Trafikforskning för livet - om alkohol, droger och trafiksäkerhet

MHF har kunskap och specialkompetens inom trafiksäkerhet och trafiknykterhet. Vi välkomnar ny kunskap om hur människan fungerar, hur alkohol påverkar kroppen och hur man bäst förebygger trafikolyckor.

MHF:s trafiksäkerhetsfond stödjer vi forskning om alkohol, droger och trafiksäkerhet. Fonden byggs upp av gåvor och insamlingar.

MHF agerar ofta remissinstans till utredningar om trafiksäkerhet, för att ge vår syn på nya förslag och förändringar.

Vi producerar också egna sammanställningar och rapporter om olika frågor inom vårt ämnesområde.