Tillämpningsområde

Denna integritetspolicy gäller för de personuppgifter vi samlar in om dig i samband med att du blir medlem hos oss, besöker våra webbsidor, när du träffar oss på mässor eller vid andra kampanjer som vi anordnar eller vid andra kontakter med oss. Notera att integritetspolicyn inte tillämpas på personuppgifter som du lämnar till någon av våra samarbetspartners (t.ex. genom att du har klickat på en länk till någon av våra samarbetspartners i samband med ett erbjudande). Motorförarnas Helnykterhetsförbund (”MHF”) tar inget ansvar för den personuppgiftsbehandling som utförs av våra samarbetspartners.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Motorförarnas Helnykterhetsförbund, org.nr: 802002-3399, Nygårdsgatan 3, 543 51 Tibro tel: +46-8-555 765 55, ansvarar, i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning (inklusive den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679), för de personuppgifter du lämnat till oss i samband med ditt medlemskap, vid besök på våra webbsidor och vid kontakter på mässor, kampanjer eller liknande. Alla hänvisningar till ”vi”, ”oss” eller ”vår” är till MHF.

Vilka personuppgifter samlar vi in och hur använder vi dem?

Vi samlar in och sparar de personuppgifter du lämnar till oss i samband med ditt medlemskap. Dina uppgifter använder vi för att vi ska kunna:

  • Administrera ditt medlemskap; denna behandling är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra förpliktelser i det avtal som vi har ingått med dig,
  • Bekräfta din identitet; denna behandling baseras på vårt berättigade intresse av att behandla dina uppgifter,
  • Skicka ut våra medlemstidningar och annan information till dig; denna behandling gör vi för att kunna uppfylla våra förpliktelser i det avtal som vi har ingått med dig,
  • Hjälpa dig i dina kontakter med vår kundtjänst; om du är medlem sker behandlingen för att kunna uppfylla våra förpliktelser i det avtal som vi har ingått med dig. Om du inte är medlem sker behandlingen för detta ändamål baserat på vårt berättigade intresse,
  • Skicka generella erbjudanden från våra samarbetspartners, t.ex. via e-post, sms, post eller sociala medier; denna behandling baseras på ditt föregående samtycke,
  • Skicka lokala erbjudanden, t.ex. via e-post, sms, post eller sociala medier; denna behandling baseras på ditt föregående samtycke,
  • Hantera ditt deltagande i våra evenemang; behandlingen för detta ändamål baseras på vårt berättigade intresse,
  • Göra generella förbättringar av teknisk funktionalitet, t.ex. i förhållande till vår webbplats; behandlingen för detta ändamål baseras på vårt berättigade intresse, och
  • Förhindra missbruk; behandlingen för detta ändamål baseras på vårt berättigade intresse.

Personuppgifter som vi samlar in från annan

Vi samlar även in personuppgifter, i form av adressuppdateringar, från Folkbokföringsregistret. Detta gör vi för att säkerställa att vi har dina senaste adressuppgifter och därigenom underlätta för dig som medlem.

Hur vi delar dina uppgifter

Vi kan i vissa fall använda oss av ett personuppgiftsbiträde som hjälper oss att hantera vårt medlemsregister. I detta fall har vi ingått avtal med ett personuppgiftsbiträde som säkerställer att det finns säkerhetsåtgärder på plats för att skydda dina uppgifter. När vi delar med oss av dina uppgifter kommer dessa att användas för samma ändamål som vi från början samlade in dem för.

Lagring

Allmänt sett sparar vi dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna från början samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag.
Uppgifter som rör ditt medlemskap sparar vi så länge som du väljer att vara medlem hos oss. Normalt sparar vi uppgifterna i ett år efter att du slutat betala medlemsavgift. Om du väljer att aktivt avsluta medlemskapet raderas dina personuppgifter. Vi kommer även att radera dina personuppgifter på begäran av dig.

Dina rättigheter

Vi strävar efter att vara öppna med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i den personuppgiftsbehandling som vi gör i relation till dig har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter. Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas.
Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande lagstiftning har du även rätt att begära att uppgifterna raderas eller begränsas. Du har också rätt att invända mot vår behandling (t.ex. den behandling som baseras på våra berättigade intressen) eller begära att få de uppgifter som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportering).
Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring eller profilering om du motsätter dig sådan behandling. Du har också rätt att när som helst återkalla ditt lämnade samtycke. Vi kommer i så fall inte att använda dina uppgifter för ändamål som baseras på ditt samtycke. Du har självklart rätt att endast återkalla ditt samtycke för delar av den behandling som vi utför baserat på ditt samtycke, t.ex. endast i förhållande till generella erbjudanden från våra samarbetspartners.
Om du vill återkalla ditt samtycke är du välkommen att kontakta vår kundtjänst (se kontaktuppgifter under punkt 9.
Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du också rätt att lämna in ditt klagomål till Datainspektionen.

Kontakta oss

Vårt mål är att alltid ge dig som medlem lättförståelig information om hur vi använder dina personuppgifter. Om du fortfarande har frågor om hur vi använder dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vår medlemsservice:
E-post: medlem@mhf.se
Telefon: 08-555 765 55

Reviderat: Stockholm maj 2018