Vår nollvision: Ingen ska dö av rattfylleri

Sedan starten 1926 har vi tagit aktiv del i många olika frågor med syfte att höja trafiksäkerheten i Sverige. MHF har bland annat medverkat till att genomföra högertrafikomläggningen, lagstadgade låga promillegränser och användande av säkerhetsbälte.

Vi arbetar i linje med nollvisionen som riksdagen beslutat om – att ingen ska dö eller skadas i trafiken. Vi fokuserar våra insatser på att propagera för trafiknykterhet.

MHF har beslutat att driva en egen nollvision i trafiken: ”Ingen ska dö av rattfylleri”. Den bygger på solidaritet med de människor som drabbas av att det i Sverige görs 12 500 onyktra resor varje dygn. Ingen ska behöva uppleva den sorg som drabbar de anhöriga till rattfylleridödade. Ingen ska heller behöva gå igenom det meningslösa och helt onödiga mänskliga lidande som drabbar de minst 1 000 personer som varje år skadas svårt i olyckor där alkohol eller andra droger är inblandat.

MHF är svensk huvudman för organisationen MADD, Mothers Against Drunk Driving, som arbetar stödjande för drabbade av rattfylleri.

Begreppet ”nollvision” i trafiken lanserades i ett MHF-sammanhang redan 1995. Under MHF:s Tylösandsseminarium delade dåvarande Vägverkets (nuvarande Trafikverket) trafiksäkerhetschef Claes Tingvall med sig av sin vision för den svenska trafiksäkerheten – att ingen skulle behöva dö eller skadas i trafiken. 1997 beslutade riksdagen om att nollvisionen skulle antas som en ledstjärna för svenskt trafiksäkerhetsarbete.