För att få detta måste den som söker först och främst ha ett körkort från ett land inom EES och vara permanent bosatt i Sverige. Man kan inte få ett körkort med villkor om alkolås ifall rattfylleriet skett med narkotika i blodet eller om man använder narkotika. Behandling med narkotikaklassade läkemedel ska vara ordinerad och får inte innebära någon trafiksäkerhetsrisk. Böter eller fängelsestraff utdöms även om man får villkor om alkolås. Beslutet om alkolås påverkar alltså inte straffet.

Transportstyrelsen ställer även krav på skötsamhet under villkorstiden, service av alkolåset och läkarintyg efter halva tiden, annars kan beslutet om villkor om alkolås dras tillbaka och körkortet återkallas. Om du diagnostiserats med ett alkoholberoende, kan flera läkarintyg behövas innan du får tillbaka ditt ordinarie körkort efter villkorstidens slut. Tiden med alkolås är ett eller två år och räknas från den dag då du blir delgiven ett beslut om alkolås. Du kan alltså inte tillgodoräkna dig den tid som körkortet tidigare varit återkallat. Om du gjort dig skyldig till grovt rattfylleri eller om du under de senaste fem åren gjort dig skyldig till upprepade fall av rattfylleri är villkorstiden två år. Detsamma gäller om du har diagnosen alkoholberoende eller alkoholmissbruk. I övriga fall är villkorstiden ett år.

Alkolåset är personligt. Under villkorstiden får du endast köra fordon utrustade med ett alkolås som är personligt och godkänt av Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen har tre olika godkända leverantörer av alkolås till körkortsprogrammet:

  • Alcolock Sverige AB
  • Dignita AB
  • Dräger Safety Sverige AB

För mer information om alkolås efter rattfylleri, kontakta Transportstyrelsen.

Länk till transportstyrelsens hemsida om alkolås

Länk direkt till Transportstyrelsens broschyr som berättar mer