Förbundskansliet i Årsta

Kansliets besökstider är tisdagar och torsdagar 09:00-11:30, 13:00-16:00.

Internationellt körkort

Skicka in ansökningar och ställ dina frågor till

Tfn: 08-555 765 55 ikk@mhf.se

Pia Hammar Segura

Kontorschef

Mobil: 070-296 91 00 pia.hammar@mhf.se

Annette Fagerholm Ahlholm

Förbundsordförande

Mobil: 070-569 17 59 annette.fagerholm.ahlholm@mhf.se

Tomas Jonsson

Projektledare och MHF Test Lab

Tfn: 0504-49 55 05 Mobil: 070-564 37 36 tomas.jonsson@mhf.se

Mari Haglund

Projektledare och kommunikatör & Journalist Motorföraren

Mobil: 0765-48 97 21 mari.haglund@mhf.se

Pernilla Morrone

Projektledare

Mobil: 072-070 43 96 pernilla.morrone@mhf.se

Love Taylor

Projektledare för kommunikation och grafisk design

Mobil: 076-548 97 22 love.taylor@mhf.se

Mikael Lindberg

Chefredaktör Motorföraren

Tfn: 08-555 765 60 Mobil: 0765-48 97 16 mikael.lindberg@mhf.se

Thomas Johansson

Lotteriet En Chans På Tusen

Tfn: 08-555 765 65 thomas.johansson@mhf.se

Lars Olov Sjöström

Sakkunnig trafiksäkerhet - Telefontid tisdagar kl 9-16.

Tfn: 08-555 765 73 Mobil: 0706-97 00 22 lars.olov.sjostrom@mhf.se

Mats Sjöö

Kontaktperson för rattfylleridrabbade (MADD)

Mobil: 0765-48 97 17 mats.sjoo@mhf.se

Anna Welleman

Projektledare & Administratör

Tfn: 0504-49 55 03 Mobil: 070-642 65 22 anna.welleman@mhf.se

Tommy Abrahamsson

Produktionsledare, filmare, säljare

Tfn: 0504-49 55 15 Mobil: 070-890 05 89 tommy.abrahamsson@mhf.se

Conny Lans

Administratör

Tfn: 0504-49 55 04 conny.lans@mhf.se

Mattias Karlsson

Administratör

Tfn: 0504-49 55 13 mattias.karlsson@mhf.se