MHF är en demokratiskt styrd organisation vars högsta beslutande organ är årsmötet (förbundsmötet). Årsmötet väljer förbundsstyrelse och förbundsordförande. Förbundsstyrelsen utser VD som leder centralorganisationens, d.v.s. förbundskansliets, arbete. Förbundskansliet understödjer regionerna samt driver centrala frågor och projekt.

Landet är uppdelat i sju geografiska regioner som samlar och understödjer lokalavdelningarnas arbete. Varje region har en demokratiskt vald regionstyrelse och regionordförande. Detsamma gäller för lokalavdelningarna. Inom MHF finns också en klubb för dem som är särskilt intresserade av campingliv: MHF Camping Club. MHF-Ungdom är Sveriges enda trafiksäkerhetsorganisation för unga. De är en egen självstående organisation som har ett nära samarbete med MHF.

Här kan du läsa mer om vår organisation:

Finansiering

För att driva vårt arbete behövs pengar och det får vi bland annat från medlemsavgifter. MHF får också verksamhets- och projektbidrag från myndigheter och organisationer för det trafiksäkerhetsarbete vi utför. Grovt uppskattat ser vår finansiering ut så här: