För alkoholmätningsprodukter som idag inte omfattas av någon internationell standard, har MHF tagit fram specifika testprofiler. I avvaktan på att nationella och internationella standarder tas fram för dessa områden, används relevanta delar från de befintliga internationella standarderna för alkolås och alkomätare. De grundläggande tekniska kraven ligger kvar men övriga delar har anpassats för att möta relevanta funktionskrav.

För alkolås gäller från den 21 oktober 2016 ny version av standarden SS-EN 50436-2:2014 Alkolås -Fordringar och provning -Del2: Instrument som mäter alkohol i utandningsprov med munstycke och används förebyggande i kvalitetssäkringssyfte. Detta innebär att det nu är utgåvan från 2014 som gäller och att tidigare utgåva från 2007 har upphört att gälla. Vid nya upphandlingar av alkolås bör alltid de nya versionerna av standarderna tillämpas.

För handhållna alkoholmätare för privat bruk gäller standarden SS‑EN 16280:2012 Alkoholmätare för utandningskontroll avsedd för allmänt bruk – Krav och provningsmetoder och för professionell användning SS‑EN 15964:2011 Alkoholmätare för utandningskontroll avsedd för professionellt bruk – Krav och provningsmetoder.

Varje produkt som bedöms tilldelas något av följande omdömen:

  • Pålitlig & Driftssäker
  • Pålitlig
  • Vi avråder
  • Vi varnar
  • Bedömning pågår – Vänta

Alkolås för kvalitetssäkring av transporter

Alkolås för kvalitetssäkring av transporter och vid inköp som omfattas av Lagen om offentlig upphandling.

Följande alkolås möter den nya versionen av standarden SS-EN 50436-2:2014

Följande alkolås möter den äldre versionen av standarden SS-EN 50436-2:2008 / EN 50436-2:2007 (Bör inte användas vid nya upphandlingar efter 2016-10-21)

Handhållna alkomätare för professionellt bruk som uppfyller standarden SS-EN 15964:2011

Kontaktlös alkoholmätning av utandningsluft i passerkontroller, bomsystem och nyckelskåp

Stationär alkoholmätare utan munstycke för professionell användning i passersystem och accesskontroller, där alkoholvärdet kompenseras med spårgas och där ett grundläggande skydd mot manipulering finns. MHF:s testprofil för denna applikation bygger på relevanta delar från standarden SS‑EN 15964:2011 och SS-EN 50436-2:2014.

 

Alkoholmätning med munstycke som används vid ankomstkontroll, i nyckelskåp eller i passersystem

Applikationer som är försedda med ”vanliga” alkolås med munstycke. Läs vår rapport om Alkoskåp.

Alkoholmätare för stationär användning i informationssyfte

Alkoholmätare utan manipuleringsteknik som uppfyller MHF:s testprofil för denna typ av applikation bygger på relevanta delar från standarden SS‑EN 15964:2011.

Alkoholmätare för bevisprovtagning med munstycke

Alkoholmätare som uppfyller den internationella rekommendation OIML R 126:2012.

Förscreeningssystem för att känna av förekomst av alkohol i utandningsluft

Alkoholmätare utan munstycke och manipulationsskydd som utan precision känner av förekomsten av alkohol i utandningsluften. MHF:s testprofil för denna typ av mätare bygger på utökade toleranser hämtade från relevanta delar av standarden SS‑EN 15964:2011. Resultatet i denna typ av alkoholmätare ger bara en indikation på alkoholpåverkan, vilket innebär att alla positiva prov behöver verifieras med en annan mätare.

Alkolås för dömda rattfyllerister eller för behandlingsprogram med uppföljning

SS-EN 50436-1:2014 / SS-EN 50436-1:2007 Alkolås – Fordringar och provning – Del 1: Alkolås för körkort med villkor.