Ta Paus

Under sommaren och i anslutning till fjällsemestrar sker fler olyckor än under någon annan period. Varje år i över 25 år har MHF stått på platser längs svenska vägar, bjudit på kaffe och informerat om säker trafik i kampanjen Ta Paus.
Alkohol och droger i trafiken är ett av våra största enskilda trafikproblem.

Vi har tyvärr noterat att allmänhetens vilja att tipsa polisen om pågående eller återkommande rattfylleribrott har minskat med över 90 procent de senaste åren. Att visa civilkurage och stoppa någon som sätter sig i bilen påverkad av alkohol eller droger handlar om att rädda liv och undvika svåra skador.
Ett växande problem är droger i trafiken.

Polisen rapporterar att de ofta tar fler förare som använt droger än ”vanliga” rattfyllerister som druckit alkohol. Det här är frågor som vi måste ta på största allvar och stärka normer kring trafiknykterhet.

Besvara enkäten - delta i utlottning

Svara på vår enkät, och delta i utlottning. Vi drar vinnare som får var sin lott i MHFs lotteri En chans på tusen. Blir du dessutom medlem får du en dubbelchans. Lottvärde 100 kr med chans att vinna 50 000 kr läs mer om lotteriet på enchanspatusen.se

Om du stödjer MHF med ett medlemskap för 285 kr ökar chansen att vinna.

Dessutom – det viktigaste av allt – du stödjer arbetet för en nykter trafik.

Mer om Ta Paus

Sommar- och vintermånaderna är bilsemestertider. Samtidigt förbereder sig MHF-medlemmar för kampanjen Ta Paus, för att informera bilister hur viktigt det är att ta en eller flera pauser under resan. Förutom att prata om att ta rast, informerar medlemmarna även om MHF och arbetet för nykter och säker trafik. Det kan mynna ut i fler medlemmar.

Under några hektiska dagar under semestertiden kommer MHF i kontakt med tusentals bilister och ges möjlighet till flera intressanta samtal.
Vi vill med aktionen ”Ta Paus” förmå semesterfirarna att göra ett välbehövligt avbrott i trafiken. Det kan rädda liv. Det finns forskning som tyder på att allt för många olyckor beror på att föraren har somnat bakom ratten.
Varje år arbetar hundratals MHF-funktionärer ideellt med den här aktiviteten under hela sommaren på ett stort antal rastplatser över hela Sverige. På en del håll delas även material ut i brevlådor.

Under Ta Paus får vi möjlighet att synliggöra MHF och vårt arbete på ett positivt sätt samtidigt som vi kan ge viktig information till trafikanter om trafiksäkerhet.
Efter de utvärderingar som gjorts visar det sig att arrangemanget tagits emot mycket positivt av såväl besökare på rastplatserna som av MHFs funktionärer. Detta har visat sig vara ett bra sätt att nå trafikanter med trafiksäkerhetsinformation.