Sommarkampanjen Ta Paus

På sommaren sker fler trafikolyckor än under någon annan period.

Varje sommar i över 20 år har MHF stått på rastplatser längs svenska vägar, bjudit på kaffe och informerat om säker trafik i kampanjen Ta Paus.

Under sommar- och semesterperioden lyfter vi viktiga trafiksäkerhetsfrågor och diskuterar problem och möjligheter i trafiken. Målet är att ge inspiration och
information för en skön och trygg resa.

Ta det riktigt lugnt i sommartrafiken, och precis som kampanjnamnet avslöjar: Ta Paus. En trött förare är farlig, för sig själv och andra.

Vi ses på en rastplats någonstans i Sverige.


Mer om Ta Paus

Sommarmånaderna är bilsemestertider. Samtidigt förbereder sig MHF-medlemmar för kampanjen Ta Paus, för att informera bilister hur viktigt det är att ta en eller flera pauser under resan. Förutom att prata om att ta rast, informerar medlemmarna även om MHF och arbetet för nykter och säker trafik. Det kan mynna ut i fler medlemmar.

Under några hektiska dagar under semestertiden kommer MHF i kontakt med tusentals bilister och ges möjlighet till flera intressanta samtal.
Vi vill med aktionen ”Ta Paus” förmå semesterfirarna att göra ett välbehövligt avbrott i trafiken. Det kan rädda liv. Det finns forskning som tyder på att allt för många olyckor beror på att föraren har somnat bakom ratten.
Varje år arbetar hundratals MHF-funktionärer ideellt med den här aktiviteten under cirka 130 dagar på ett stort antal rastplatser över hela Sverige.

Under Ta Paus får vi möjlighet att synliggöra MHF och vårt arbete på ett positivt sätt samtidigt som vi kan ge viktig information till trafikanter om trafiksäkerhet.
Efter de utvärderingar som gjorts visar det sig att arrangemanget tagits emot mycket positivt av såväl besökare på rastplatserna som av MHFs funktionärer. Detta har visat sig vara ett bra sätt att nå trafikanter med trafiksäkerhetsinformation.

I år är möjligheterna att stå på rastplatser begränsade på grund av det nya Coronaviruset. Därför försöker vi nå många människor ändå. En del får vårt sommarhäfte i brevlådan, en del hittar oss via nätet.