Forskare som är intresserade av att arbeta inom något område med anknytning till fondens ändamål är välkomna att sända in ansökningar om anslag till projekt.

 

Såhär ansöker du till MHF:s trafiksäkerhetsfond

Stiftelsen MHF:s fond för trafiksäkerhet har funnits sedan 1981 och stödjer viktig forskning om alkohol, droger och trafiksäkerhet. Fonden byggs upp av gåvor och insamlingar och verksamheten står under tillsyn av Länsstyrelsen i Stockholm.

Ansökan om forskningsmedel

Forskare som är intresserade av att arbeta inom något område med anknytning till fondens ändamål är välkomna att sända in ansökningar om anslag till projekt. Ansökan skall skickas senast den 30 september 2023.

Ansökan ska innehålla:
• Kortfattad men tydlig beskrivning av projektet med dess syfte och uppläggning
• Tidsplan. Ansökan kan beviljas för en tid av högst tre år.
• Sökt belopp med kostnadsspecifikation och angivande av ev. andra sökta medel
• Meritförteckning

Ansökan skickas på särskild blankett senast den 30 september till:
1. Epost fonden@mhf.se
2. Stiftelsen MHF:s fond för trafiksäkerhet, Lars Olov Sjöström, MHF, Nygårdsgatan 3, 543 51 Tibro

Här hittar du ansökningsblanketten

Beslut om forskningsmedel från fonden fattas en gång per år av stiftelsens styrelse, senast under oktober månad. Villkoren för beviljade forskningsprojekt regleras i ett särskilt kontrakt mellan stiftelsen och anslagsmottagaren.

Frågor

Lars Olov Sjöström, fondens ordförande
Telefon 070-697 00 22, e-post: lars.olov.sjostrom@mhf.se

eller

Kurt Bergner, fondens handläggare
Telefon 070-550 98 23
kube@hotmail.se

Exempel på stödd forskning


”MC-förares attityder och riskmedvetenhet”

Luleå Tekniska Universitet, 2011.
En jämförelse mellan nöjesåkande och pendlande motorcyklister. Resultatet visar att båda grupperna tar risker men på olika sätt.

Förekomst av alkohol och droger hos förare av lastbil och buss som varit inblandade i dödsolyckor och olyckor med svåra personskador”

Statens Väg- och transportforskningsinstitut (VTI) 2018.
En studie med syfte att förbättra kunskapen om alkohol-, drog- och läkemedelsförekomst hos förare av lastbil och buss som är inblandade i dödsolyckor eller olyckor med svåra personskador

”Att minska antal dödade och skadade i trafiken – med fokus på polisens trafiksäkerhetsarbete”

Linköpings universitet 2020.
En vetenskaplig granskning av den svenska polisens arbete med trafiksäkerhet i den nya polisorganisationen