Forskare som är intresserade av att arbeta inom något område med anknytning till fondens ändamål är välkomna att sända in ansökningar om anslag till projekt.

 

Exempel på stödd forskning


”MC-förares attityder och riskmedvetenhet”

Luleå Tekniska Universitet, 2011.
En jämförelse mellan nöjesåkande och pendlande motorcyklister. Resultatet visar att båda grupperna tar risker men på olika sätt.

Förekomst av alkohol och droger hos förare av lastbil och buss som varit inblandade i dödsolyckor och olyckor med svåra personskador”

Statens Väg- och transportforskningsinstitut (VTI) 2018.
En studie med syfte att förbättra kunskapen om alkohol-, drog- och läkemedelsförekomst hos förare av lastbil och buss som är inblandade i dödsolyckor eller olyckor med svåra personskador

”Att minska antal dödade och skadade i trafiken – med fokus på polisens trafiksäkerhetsarbete”

Linköpings universitet 2020.
En vetenskaplig granskning av den svenska polisens arbete med trafiksäkerhet i den nya polisorganisationen