Foto: Thomas Möller/Mostphotos

Under januari och februari dödades 28 personer på de svenska vägarna. Det visar Transportstyrelsens preliminära statistik. Det är lika många som under motsvarande period 2023 och i nivå med genomsnittet för samma period sju år bakåt i tiden.

Under februari har 17 personer minst livet i trafiken, 13 män och fyra kvinnor. Av dem som omkom färdades 15 personer i en personbil och endast 1 person var oskyddad trafikant. Ingen av dem som minste livet var under 20 år.

I januari och februari var den vanligaste olyckstypen mötesolyckor, 17 personer har dött i mötesolyckor under perioden. I samtliga fall var åtminstone en personbil inblandad och i tre av mötesolyckorna omkom fler än en person. Utmärkande för mötesolyckorna är att en personbil åker på, eller hamnar på, fel sida vägen och frontalkolliderar med en annan personbil eller ett annat tyngre fordon.

– Bland skadeolyckor är mötesolyckor den tredje vanligaste olyckstypen efter singelolyckor och upphinnandeolyckor – men mötesolyckor leder oftare till allvarliga personskador och dödsolyckor. Det här pekar på att arbetet med att mötesseparera våra vägar är en mycket viktig faktor för att få ner dödstalen i trafiken, säger Staffan Berge, statistiker vid Transportstyrelsen i en kommentar.

Av de 28 omkomna var 5 personer oskyddade trafikanter, varav fyra fotgängare i kollision med ett motorfordon.

Här kan du läsa mer om Transportstyrelsens olycksstatistik.