Foto: MostPhotos

Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor visar att 47 personer omkom till följd av alkohol- eller droger i vägtrafiken 2021.

Under 2021 dödades 210 personer i olyckor på de svenska vägarna. Det visar statistik från Trafikanalys. 22 procent av de omkomna förra året dödades i en rattfylleriolycka, det motsvarar 47 personer. 2020 dödades 57 personer i alkohol- eller drogrelaterade trafikolyckor. Det motsvarar 28 procent av alla omkomma 2020 (204 personer). Det visar Trafikverkets djupstudier.

– Siffrorna för antalet som miste livet i rattfylleriolyckor 2021 – ligger i nivå med tidigare år, säger MHF:s trafiksäkerhetschef Lars Olov Sjöström.
– Andelen har legat på mellan 20 och 30 procent under lång tid.

Olycksstatistiken för 2021 bekräftar att rattfylleri med alkohol och droger fortsatt är ett av de stora problemen för trafiksäkerheten i Sverige, konstaterar han. 12 500 rattfyllerikörningar görs på de svenska vägarna varje dygn.
– Det här visar att det krävs fortsatta insatser för att nå vidare i trafiksäkerhetsarbetet mot Nollvisionen, säger Lars Olov Sjöström.

Av de 47 personerna som omkom 2021, var 31 i olyckor som enbart var alkoholrelaterade, elva i olyckor som enbart var drogrelaterade och fem i olyckor som var både alkohol- och drogrelaterade.

Under 2021 omkom 16 personer (elva personer bara droger plus fem personer med både alkohol och droger) i narkotikarelaterade olyckor, vilket är två personer färre än år 2020. Mellan 2015 och 2017 skedde en kraftig ökning av antal omkomna i drogrelaterade olyckor, från 23 till 40 personer. Därefter har en minskning skett till ungefär samma nivå som tidigare år.

Trafikverket: Alkohol- och drogrelaterade olyckor

210 personer omkom i vägtrafiken 2021 visar slutgiltig statistik