Foto: MostPhotos

I Danmark är gränsen för rattfylleri 0,5 promille och 1,2 promille för grovt rattfylleri. Motsvarande promillegränser i Sverige är 0,2 och 1,0. Nolltolerans för narkotika i trafiken gäller både i Danmark och i Sverige.

I Danmark måste den som har fått körkortet återkallat på grund av rattfylleri, drograttfylleri eller sjukdom gå en obligatorisk kurs, för att få körkortet tillbaka eller för att få ta om körkortet.

Under 2018 dömdes 7 931 personer för rattfylleri i Danmark. Motsvarande siffra för drograttfylleri var 8 404 stycken.
– ANT-kurserna är obligatoriska för alla som har fått körkortet indraget till följd av rattfylleri, om de vill köra bil igen, säger Vivi Dixen Møller, Region Syddanmark.

Karina Beck, Region Hovedstaden, och Vivi Dixen Møller berättade om ANT-kurserna på ett nordiskt drograttfylleriseminarium i slutet av förra året.

ANT-kursen kostar 3 200 danska kronor, som deltagarna får betala ur egen ficka. ANT står för alkohol, narkotika och trafik. Det är fyra utbildningstillfällen på tre timmar per gång.
– Deltagarna får med sig kunskaper om alkohol och droger samt får lära sig om konsekvenserna av att köra påverkad i trafiken, förklarar Karina Beck.
– Målet med kursen är att minska risken för att personerna ska köra alkohol- eller drogpåverkade igen.

Lektion ett handlar om vilka fysiska, psykiska och sociala konsekvenser det kan få att köra påverkad av alkohol och narkotika. I kurstillfälle nummer två får deltagarna lära sig fakta om droger och alkohol samt om vilka effekter berusningsmedlen har på hälsan, beteende och relationer. Lektion tre tar upp strategier för att undvika att köra påverkad eller i sjukt/nedsatt tillstånd. Kurstillfället tar också upp beteende och attityder i trafiken.

På den sista lektionen får deltagarna information om hur det går till att ta körkort och hur processen ser ut för att få tillbaka eller ta om körkortet efter ANT-kursen.
– Vi ser en ökning av andelen kursdeltagare som har stoppats för drogpåverkan, berättar Karina Beck.
– Ungefär 75 procent av deltagarna är dömda för alkoholrattfylleri och 21 procent för drograttfylleri.

87 procent av de som kursen är män. Av de deltagare som dömts för drograttfylleri, har nästan 70 procent tagit cannabis.
– 85 procent av de som går kursen är nöjda eller mycket nöjda med kursen och tycker att de har fått nya kunskaper, säger Karina Beck.

När en person som har dömts för rattfylleri har deltagit i ANT-kursen och tagit om körkortet, är det inte bara att sätta sig bakom ratten igen i Danmark. Först måste personen delta i ett alkolåsprogram under resten av återkallelsetiden för körkortet. Det skriver norska Motorføreren, som är MA Rusfri Trafikks medlemstidning.

I Sverige återkallas körkortet oftast i tolv månader vid rattfylleri och i 24 månader vid grovt rattfylleri. Svenska rattfyllerister som fått körkortet indraget kan ansöka om att delta i ett alkolåsprogram. På det sättet kan personen få behålla sitt körkort genom att installera ett alkolås i bilen och gå på läkarkontroller.

Text: Mari Haglund
Foto: MostPhotos