Foto: MostPhotos

Under 2022 anmäldes 10 380 brott av rattfylleri och grovt rattfylleri i Sverige. Det är en ökning från 2021 med 2 206 brott. Det visar Brottsförebyggande rådets (BRÅ) preliminära siffror.

Under förra året rapporterades 12 700 brott av rattfylleri under påverkan av narkotika, det vill säga drograttfylleri. Antalet anmälda brott minskade mellan 2022 och 2021 med 2 216 stycken.

Rattfylleri är ett spaningsbrott och bygger på att polisen är ute och gör trafikkontroller och nykterhetskontroller. Under pandemiåren sjönk polisens nykterhetskontroller kraftigt. Utandningsprov för rattfylleri gjordes bara när det fanns en misstanke om att en förare var alkoholpåverkad. I vanliga fall gör ju polisen även rutinmässiga nykterhetskontroller.

Cirka 12 500 personer kör varje dygn rattfulla i Sverige, enligt beräkningar från Trafikverket.
För 2022 vet vi ännu inte vilka nivåer polisens nykterhetskontroller kommer att landa på. Utifrån den statistik som finns – pekade utvecklingen på fram till hösten 2022 att antalet nykterhetskontroller under förra året kommer att ligga på åtminstone samma nivå som 2021.

Mellan januari och september 2022 hade polisen gjort 411 000 utandningsprov, enligt polisens egna siffror. Färdigställda siffor visade att polisens nyhetskontroller slutade på 353 800 (2021) och 417 800 stycken (2020) och låg på 1,2 miljoner 2019.

BRÅ skriver i sin analys av den preliminära statistiken för anmälda brott 2022 att: ”Jämfört med 2013 har det totala antalet anmälda rattfylleribrott minskat med 13 procent, anmälda brott om drograttfylleri var oförändrat och rattfylleri under påverkan av alkohol (eller av både alkohol och narkotika) har minskat med 25 procent.”

Sedan 2013 har också polisens nykterhetskontroller minskat kraftigt. År 2013 utförde den svenska polisen 2,2 miljoner utandningsprov. Den siffran hade 2019 sjunkit till 1,2 miljoner och under pandemiåren runt 400 000 kontroller per år.

BRÅ: Anmälda brott 2022 preliminär statistik