Antalet anmälda rattfylleribrott har sjunkit mycket under 2020 och 2021. Rattfylleri och andra trafikbrott är spaningsbrott. Orsaken till nedgången är att polisen inte gör några rutinmässiga nykterhetskontroller under pandemin. Foto: MostPhotos

Under det första halvåret 2021 rapporterades 3 592 brott av rattfylleri och grovt rattfylleri. Det visar preliminär statistik från Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Siffrorna för motsvarande period 2020 var 4 762 brott och för 2019 – 7 527 stycken.

Mellan januari och juni 2021 utförde polisen i Sverige 41 000 nykterhetskontroller, enligt polisens preliminära statistik. Antalet utandningsprov för samma period 2020 var 206 500 stycken (preliminära siffror) och för 2019: 493 000 (preliminära siffror). Det finns en kraftig eftersläpning och den slutgiltiga statistiken brukar bli cirka 40 procent högre, poängterar polisen.

”Våren 2020 fattade Polismyndigheten beslut om att tills vidare stoppa rutinmässiga utandningskontroller, för att förhindra spridning av covid-19”, skriver polisen till Motorföraren. Vidare skriver man: ”Kontroller har därför bara genomförts när det funnits underliggande misstanke om brott, vilket har gjort att antalet genomförda kontroller har minskat kraftigt under 2020 och 2021.”

– Det är viktigt att påminna om att rattfylleri och andra trafikbrott är spaningsbrott. Den här typen av brott upptäcks oftast vid polisens rutinmässiga trafikkontroller, förklarar Lars Olov Sjöström, trafiksäkerhetschef för MHF.
– Jag tycker också att det syns tydligt i den senaste statistiken för nykterhetskontrollerna och rapporterade rattfylleribrott.

Text: Mari Haglund