40 ombud fanns på plats på MHF:s förbundsmöte i Södertälje.

Den 3 juni samlades 40 regionombud, revisorer och förbundsstyrelsen för MHF förbundsmöte i Södertälje. Under mötet presenterades och godkändes verksamhets- och ekonomiredovisningen för 2023. Revisorerna fann att styrelsen skött sitt arbete väl och ombuden beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen.

Beslut om medlemsavgifter
Efter flera år med oförändrade medlemsavgifter föreslog styrelsen en liten höjning. Förslaget om att återinföra familjemedlemskap avslogs, och årsavgiften fastställdes till 330 kr för medlemmar 26 år och äldre, samt 100 kr för medlemmar upp till 25 år. Dessa avgifter gäller för både 2025 och 2026.

Medlemsvärvning och bidrag
För att stimulera medlemsvärvning beslutade mötet att regioner som ökar sitt medlemsantal med 30% eller mer ska belönas med en ökning av medlemsavgiftsandelen med 10 procentenheter. Efter en lång debatt om verksamhetsstödet till regionerna och Campingclubben beslutades att öka bidragen för 2025 och 2026, trots att detta leder till en underbalanserad budget.

Fokusområden för kommande år
Förbundsstyrelsens förslag om verksamhetsfokus för de kommande två åren godkändes av ombuden. Fokus kommer att ligga på:

A-traktorer och mopedbilar: Insatser för bättre trafiksäkerhet, utbildning, dialog med ungdomar och information till föräldrar.
Droger i trafiken: Införande av drogtester, upplysning om cannabisens risker, information om trafikfarliga mediciner, samt utbildning för ungdomar om riskerna med droger i trafiken.
Alkobommar: Påverkan för att införa alkobommar i alla svenska färjehamnar.
Övriga områden: Medlemsvärvning och medlemsvård, driva på för en lag om eftersupning och informera om produkter som kan innehålla cannabis.
Val av styrelse
Krister Haglund, Susanne Hedman Jensen, André Hällsten och Göran Roxhav valdes till ledamöter i förbundsstyrelsen för en period på två år.

Motioner och stadgeändringar
Sex motioner behandlades och flera av dem ledde till uppdrag för styrelsen att arbeta vidare med förslagen. Dessutom godkändes enhälligt flera stadgeändringar av redaktionell karaktär.

Mötet avslutades med beslutet att styrelsen ska arbeta vidare med att balansera budgeten och genomföra de beslutade åtgärderna.