Magnus Abrahamsson

Regionordförande Skåne

Tfn: 0435-811 41 Mobil: 073-302 74 58 magnus.abrahamsson@mhf.se

Tommy Janerstål

Regionordförande Väst

Tfn: 0524-620 09 Mobil: 0706-21 27 20 tommy.janerstal@mhf.se

Christer Folkesson

Regionordförande Öst

Tfn: 036-71 08 00 Mobil: 0705-21 97 15 christer.folkesson@mhf.se

Sten Fahlén

Regionordförande Mälardalen

Tfn: 0500-41 90 07 Mobil: 0706-27 11 06 sten.fahlen@mhf.se

Curt Arne Gisleskog

Regionordförande Bergslagen

Tfn: 019-22 73 30 Mobil: 070-313 39 93 curtarne.gisleskog@mhf.se

Ove Sandert

Regionordförande Mitt

Mobil: 070-396 71 33 ove.sandert@mhfgavle.se

Lorentz Holmgren

Regionordförande Norr

Mobil: 070-52 98 150 lorentz.holmgren@mhf.se