Tommy Janerstål

Regionordförande Väst

Tfn: 0524-620 09 Mobil: 0706-21 27 20 tommy.janerstal@mhf.se

Christer Folkesson

Regionordförande Öst

Tfn: 036-71 08 00 Mobil: 0705-21 97 15 christer.folkesson@mhf.se

Curt Arne Gisleskog

Regionordförande Bergslagen

Tfn: 019-22 73 30 Mobil: 070-313 39 93 curtarne.gisleskog@mhf.se

Ove Sandert

Regionordförande Mitt

Mobil: 070-396 71 33 ove.sandert@mhfgavle.se

Ola Berglund

Regionordförande Norr

Mobil: 073-024 12 58 ola.berglund@mhf.se

Roger Nilsson

Regionordförande Skåne

Mobil: 073-675 11 35 roger.nilsson@mhf.se

Agnetha Silén

tf Regionordförande Mälardalen

Mobil: 070-741 68 46 agnetha.silen@mhf.se