Foto: Mari Haglund

Backa med släp – MHF Camping Club

Anders Marklund från MHF Camping Club ansvarade för den uppskattade aktiviteten Backa med släp. Med tydlig och lugn handledning lyckades alla som satte sig i bilen att placera släpet innanför konerna. En enkel aktivitet att anordna i den egna lokalavdelningen. Det krävs en bil, ett släp och några koner som markerar ytan man ska backa in släpet i.

Vill du ha tips eller veta mer om MHF Camping Club kontakta Anders Marklund, anders.marklund@mhf.se