Bälten i buss räddar liv - men bara om de används.

Alla busspassagerare som är äldre än tre år ska sitta på en plats med bilbälte om en sådan plats är tillgänglig, och ska använda bältet. I det fall det finns särskilda skyddsanordningar för barn under 3 år tillgängliga på bussen bör denna användas.
I de fall det inte finns någon sittplats med bälte tillgänglig, är det tillåtet att stå i bussen om den är godkänd för stående passagerare. Vid lokala transporter i tättbebyggda områden får en annan plats användas, även om det finns sittplatser med bälte tillgängliga.

MHF utför regelbundet mätningar av användningen av säkerhetsbälten i bussar.
Här är reglerna i kortfattad form:

  • Alla bussar som registrerats efter den 1 januari 2004 ska vara utrustade med bälte på alla platser. Undantaget är bussar som tillverkats för tätortstrafik. Bussarna ska uppfylla de EG-direktiv som anger tekniska krav på bälten, bältesinfästningar och säten.
  • Passagerare ska informeras om skyldigheten att använda bälte.
  • Det är förarens ansvar att se till att passagerare under 15 år använde bälte.
  • Bussar får max framföras i 100 km/tim om det finns bälten. Finns det inga bälten så är maxhastigheten 90 km/tim.
  • Alla busspassagerare som är äldre än tre år ska sitta på en plats med bilbälte, om det finns en sådan plats, och ska använda bältet.
  • Transportstyrelsen rekommenderar att även yngre barn använder bilbältet eller särskild skyddsanordning.
  • Om det inte finns någon sittplats med bilbälte tillgänglig, är det tillåtet att stå i bussen (om bussen är godkänd för ståplatser).
  • Vid lokala transporter i tättbebyggda områden får en annan plats användas, även om det finns sittplatser med bilbälte tillgängliga.

Instruktioner, regler och rapportformulär