Goda råd är inte dyra

Om du som medlem anser dig ha blivit felaktigt behandlad av till exempel bilförsäljare eller bilverkstad så kan vi på MHF hjälpa dig med råd.

Vi har lång erfarenhet av detta och sitter sedan många år med i Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

OBS Vi är inte en advokatbyrå och kan inte företräda dig som konsument, men vi kan ge riktigt goda råd baserade på vår stora kunskap och långa erfarenhet.