Foto: Thomas Möller/Mostphotos

Under 2023 omkom 229 personer på de svenska vägarna. Det är på samma nivå som 2022, då 227 personer omkom. Det visar Trafikverkets fastställda olycksstatistik för 2023. Sedan 2019 har utvecklingen mot färre omkomna planat ut.

Sveriges etappmål i Nollvisionen är max 133 omkomna och max 2 800 allvarligt skadade i vägtrafiken år 2030. Prognoserna visar att Sverige kommer att missa etappmålet om vi inte gör mer.

– Vi räddar liv, men utvecklingen går för sakta. Vi och många fler aktörer jobbar systematiskt med insatser för att öka trafiksäkerheten på väg. Det finns många goda samarbeten mellan det privata och det offentliga, nationellt, regionalt, lokalt. Men det räcker inte, säger Maria Krafft, trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket i en kommentar.

Resultat från Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor visar att det omkom 52 personer i alkohol- eller narkotikarelaterade olyckor under 2023, vilket är fyra personer färre än under 2022. Andelen omkomna i sådana olyckor minskade från 25 procent 2022 till 23 procent 2023.

Läs mer: Trafikverket – Omkomna i trafiken minskar inte