Norsk polis med ett drogtestinstrument. Den svenska polisen föreslås att utan misstanke få göra sållningsprov för droger i trafiken med hjälp av ett screeninginstrument precis som den norska polisen gör. MHF hoppas att en sådan lag klubbas under 2022. Foto: Utrykningspolitiet Norge

Polisen får idag inte göra rutinmässiga drogtester av förare. Med nuvarande lagstiftning måste polisen först ha en misstanke om att en förare är drogpåverkad. Om misstanke finns, kan polisen använda en så kallad ögonundersökning, för att bygga upp en skälig misstanke om drograttfylleri, innan föraren kan tas med för blodprov.

Våren 2021 presenterades betänkandet Kontroller på väg. En ny lag föreslås som gör det möjligt för polisen att utan misstanke använda salivprov samt analys av ögon och ögonrörelser som sållningsprov för narkotika i trafiken. Förslaget ger Polisen, Kustbevakningen och Tullverket möjlighet att göra slumpmässiga drogtester vid vägen.

Betänkandet har varit ute på remiss under hösten 2021. MHF är en av remissinsatserna.
– Vi tror att den svenska polisen, precis som den norska polisen, kommer att arbeta mer effektivt med hjälp av ett instrument, säger MHF:s trafiksäkerhetschef Lars Olov Sjöström.
– Möjligheten att kunna göra sållningstester i saliv skulle vara ett bra komplement till ögonundersökningen.

Polisens remissvar: ”Polismyndigheten tillstyrker förslaget att det ska bli möjligt för polismän att genomföra provtagning och undersökning för sållning avseende narkotika i trafiken utan att misstanke om brott föreligger. Polismyndigheten välkomnar att möjligheten ges genom ny reglering. Det finns ett reellt och angeläget behov av att kunna genomföra rutinmässiga sållningsprov på förare i trafiken, även för narkotika.”
– Positivt att polisen är för rutinmässiga drogtester i trafiken, konstaterar han.

Förslaget bereds nu i justitiedepartementet.
– MHF vill att en sådan lag klubbas igenom under 2022. Det har gått så pass lång tid sedan betänkandet var klart och det har varit ute på remiss, säger Lars Olov Sjöström.
– Nu har vi förväntningar på att det inom kort ska komma skarpa förslag från regeringen.

Genom Svenska Institutet för Standarder (SIS) arbetar kommittén Snabbtester för droganalyser med att ta fram en standard för testinstrument. MHF ingår i kommittén.

Kommittén arbetar med två standarddokument – en del om salivtestinstrument och ett dokument med riktlinjer.
– Vi har lämnat in de två standarddokumenten för expertgranskning. Standarden räknar vi med att bli klar under 2022, berättar Lars Olov Sjöström.
– I nästa steg hoppas vi att polis, tull och kustbevakning kan göra upphandlingar av drogtestinstrument med hänvisning till kraven i standarden.

Text: Mari Haglund
Foto: Utrykningspolitiet Norge