Foto: MostPhotos

En anställd på ett av vårdbolaget Attendos boenden på Gotland uppges ha kört rattfull med en vårdtagare i bilen. Händelsen ska ha inträffat under förra veckan. Det rapporterar Gotlands Tidningar.

Den anställda stoppades i en av polisens nykterhetskontroller och blev då misstänkt för rattfylleri. Vårdbolaget bekräftar för Gotlands Tidningar att de hanterar ett personalärende, men vill i övrigt inte kommentera händelsen. Socialförvaltningen på Gotlands kommun uppger att de inte har fått in någon avvikelserapport.
MHF anser att det är både allvarligt och omdömeslöst att som anställd skjutsa en vårdtagare när man är alkohol- eller drogpåverkad.

– Om fordonet hade varit utrustat med ett alkolås hade den här händelsen aldrig inträffat. Det som gör den här rattfylleriincidenten extra allvarlig är att man skjutsat en person som är i beroendeställning, säger Tomas Jonsson, sakkunnig i trafiksäkerhetsfrågor för MHF.

MHF kräver att Gotlands kommun likt många andra svenska kommuner börjar ställa krav på alkolås eller liknande utrustning i både egna och upphandlade transporter och tjänster.
– En stor positiv effekt av att använda alkolås i den här typen av fordon är att bilen inte kan startas om föraren är alkoholpåverkad och på det sättet kan rattfylleribrott förhindras. Om en anställd blåst positivt i ett alkolås och arbetsgivaren följer upp loggen, kan den anställde blir erbjuden samtal och vård, säger Tomas Jonsson.

Om man kan upptäcka och stoppa ett riskbruk av alkohol eller narkotikabruk tidigt och erbjuda vård och rehabilitering, ger det många vinster både för individen och samhället.

Fakta riskbruk av alkohol och rattfylleri
*Över en miljon svenskar har ett riskbruk av alkohol.
*Varje dygn görs cirka 12 500 rattfyllerikörningar.
*Idag görs det fler utandningsprov i alkolås och screeningskontroller inom kommuner, företag och organisationer i Sverige än vad polisen gör på ett helt år. Det handlar om cirka 700 000 utandningsblås per dygn.

Pressmeddelande: MHF kräver att Gotlands kommun inför alkolås efter rattfylleriincident