En polis gör ett utandningsprov för alkoholrattfylleri på en förare. En utredning undersöker om den svenska polisen även ska få göra rutinmässiga drogtester i trafiken. Foto: MostPhotos

Regeringen tillsatte i augusti 2019 en utredning som ska se över hur kontrollerna av yrkestrafiken fungerar och lämna förslag på förbättringar. Utredningen ska även undersöka förutsättningarna för att införa trafiksäkerhetskontrollanter.

En annan del av uppdraget är att titta på möjligheten att ge ökade befogenheter till polis, tull och kustbevakning att göra screeningtester med hjälp av sållningsinstrument för droger i trafiken.

MHF har tillfrågats om att ingå i en referensgrupp som ska hjälpa till i utredningen.
– Tanken är nog att referensgruppen ska fungera som ett bollplank, när det gäller alla delar av utredningen, förklarar Lars Olov Sjöström, trafiksäkerhetschef för MHF.
– Vi har naturligtvis mycket att bidra med i frågan om sållningsinstrument för narkotika. Men vi kan också bidra när det gäller nykterhetskontroller inom yrkestrafiken.

Vad betyder det att MHF har fått förtroendet att hjälpa till i den här utredningen?
– Det här är en bekräftelse på att regeringen har uppmärksammat att vi både har ett engagemang och en kompetens när det gäller drograttfylleri, berättar Lars Olov Sjöström.

MHF har under de senaste åtta åren, arbetat mer intensivt med drograttfylleriarbetet än tidigare.
– MHF har bland annat samarbetat med norska MA Rusfri Trafikk och MHF Åland, i flera nordiska projekt om droger i trafiken, och arrangerat flera drograttfyllerikonferenser, säger han.
– Vi har även gjort studiebesök i Australien och på Irland och undersökt hur man där arbetar med att detektera droger i trafiken.

MHF leder standardiseringskommittén Snabbtester för droganalyser. Kommittén håller på och tar fram en standard för drogtestinstrument.
– Jag tror att vi har möjlighet att bli klar med en slutversion av standarden under 2020, säger Lars Olov Sjöström.
– Om utredningen leder fram till förslag om snabbdrogtester, då är det viktigt att det finns en standard att hänvisa till, när polisen ska upphandla sådana instrument.

Utredningen ska vara klar 1 mars 2021. Hur långt har utredningen kommit i nuläget?
– I slutet av februari hade de precis börjat.

Hur ser du på att tidsplanen för utredningen kan påverkas av utbrottet av corona covid-19?
– Jag tycker att en utredning av den här typen borde kunna hålla den ursprungliga tidsplanen trots corona, konstaterar Lars Olov Sjöström.
– Mötesformerna kommer behöva lösas med digital teknik. Det är klart att inhämtning av vissa uppgifter kan bli försvårade eller försenade.

Norska polisens arbete med att upptäcka och lagföra drograttfyllerister har effektiviserats sedan testning med instrument infördes, enligt Lars Olov Sjöström.
– MHF tror att vi kan uppnå samma effekter i Sverige om polisen får möjlighet att använda drogtestinstrument.

Med nuvarande lagstiftning använder polisen en så kallad ögonundersökning, för att bygga upp en skälig misstanke om drograttfylleri, innan föraren kan tas med för blodprov. Det kräver stor erfarenhet av en polis.
– Om den svenska polisens nuvarande arbetssätt kan kompletteras med möjligheten att göra snabbdrogtester, skulle förmodligen arbetet med att lagföra drograttfyllerister effektiviseras, konstaterar Lars Olov Sjöström.

Under 2019 anmäldes 14 569 drograttfylleribrott, det visar statistik från Brottsförebyggande rådet. MHF har startat en namninsamling för att polisen ska få göra rutinmässiga drogtester i trafiken.
– Jag tror att det är viktigt att visa att det finns ett starkt stöd från allmänheten i den här frågan, när MHF ska driva opinion, säger Sjöström.

Text: Mari Haglund
Foto: MostPhotos