Bilinspektören Joakim Tomas undersöker underredet på en skolskjuts. En ny certifiering krävs för att bilinspektörer ska få utföra flygande inspektion.

Bilinspektörer arbetar med att kontrollera trafik inom polisen. Ett EU-direktiv ställer krav på en ny kompetensprövning för att polispersonal ska få utföra flygande inspektion. Under januari kommer de första bilinspektörerna att utbildas.

En bilinspektör är civilanställd inom polisen och arbetar med att kontrollera yrkestrafiken och undersöker saker som kör- och vilotider, last, övervikt och olaga cabotage. Bilinspektörer kontrollerar även vanliga fordon och tittar på saker som körkort, att skatten är betald på fordonet, att bilen har fungerande belysning och vilket skick däcken är i.

– Många bilinspektörer har arbetat på bilbesiktning. Jag jobbade på Bilprovningen innan jag började hos polisen, berättar Joakim Tomas, bilinspektör vid polisen i Jönköping.

Han arbetar i en grupp inom Jönköpingspolisen, där bilinspektörer och poliser specialinriktade på trafik ingår. Idag finns 74 bilinspektörer och cirka 200 trafikpoliser i Sverige uppger polisen.

– Vi blir allt färre inom polisen som jobbar med yrkestrafik, konstaterar Joakim Tomas.

Ett EU-direktiv ställer krav på en ny certifiering för att få utföra flygande inspektion.
– Det är bara bilinspektörer och poliser med specialkompetens som har rätt att göra en flygande inspektion, förklarar Joakim Tomas.

En flygande inspektion är när en bilinspektör eller en polis stannar dig när du är ute och kör för att kontrollera ditt fordon. Om det finns brister kan polisen ge dig böter eller vidta hårdare åtgärder. En flygande inspektion kan ske när som helst utan förvarning, en så kallad stickprovskontroll.

– Vi bilinspektörer har den högsta behörigheten. De poliser som har specialkompetens och får utföra en flygande inspektion, har oftast de lägre behörigheterna, säger Joakim Tomas.

I ett nytt EU-direktiv ställs det krav på att alla inspektörer som utför tekniska vägkontroller inom EU ska ha likvärdig kompetens och utbildningsnivå. I samband med det nya EU-direktivet har Transportstyrelsen ändrat sina föreskrifter för flygande inspektion. De bilinspektörer och poliser som idag får utföra flygande inspektion har till den 20 maj 2020 på sig att validera sin kompetens. I det nya regelverket finns det nu tre nivåer för flygande inspektion: grundläggande kontroll (F1), utökad kontroll (F2) och mer ingående teknisk vägkontroll (F3).

Kategorierna F1 och F2 avser endast poliser och dessa kommer vi inom polisen själva att kompetenspröva, förklarar Ulf Emilsson, som arbetar med in-ternutbildning inom polisen.

– Den högsta behörigheten F3 avser i första hand bilinspektörer. Den kategorin får vi inte själva kompetenspröva, utan det finns krav på att det ska göras av ett ackrediterat certifieringsorgan.

Bilinspektörer och poliser med den högsta behörigheten kommer att certifieras av ett externt certifieringsorgan. Utbildningen består av en inledande del som är en nivåhöjande utbildning och en avslutande del som är en kompetensprövning. Under 2019 kommer 63 bilinspektörer och två poliser att utbildas i nivån F3.

– Den första kursen kommer att köras under januari, säger Erling Andersson, nationell samordnare för yrkestrafik inom polisen.

– Efter kompetensprövningen ska bilinspektörerna och poliserna valideras med jämna mellanrum.

När kompetensprovet är genomfört (gäller alla nivåer för flygande inspektion) så utfärdas ett intyg som gäller i fyra år, därefter ska ett nytt kompetensprov genomföras. Samtidigt är det krav på att alla ska genom-gå en årlig fortbildning för att upprätthålla kompetensnivån.

– Jag tror att detta kommer att kvalitetssäkra våra flygande inspektioner och leda till en ökad trafiksäkerhet, säger Ulf Emilsson.

Idag arbetar det 74 bilinspektörer hos den svenska polisen. Hur ser det ut – finns det en ambition att öka antalet bilinspektörer?
– Det finns inget beslut om det. Men jag personligen känner ett behov att på längre sikt öka antalet bilinspektörer, säger Erling Andersson.
– För att på så vis frigöra polisiära resurser, polisen ska hålla på med polisjobb. Specialister ska användas till det de behövs till, exempelvis att kontrollera tung trafik.

Polisen har ett regeringsuppdrag att öka sin bemanning till 2024, bland annat andelen civilanställda. Bilinspektörer är civilanställda.

Text och foto: Mari Haglund