Foto: MostPhotos

I det nya projektet Droglyftet kommer MHF att sätta ett extra stort fokus på narkotikan i trafiken. MHF:s projektledare Camilla Spennare och Jenny Wik Norling som är kommunikatör och projektledare på MHF ska leda projektet.

– Vi MHF:are har mycket kunskap om alkohol och trafik och har arbetat mycket med de frågorna genom åren, säger Camilla Spennare.
– När det gäller drogerna i trafiken ser vi att både våra medlemmar och allmänheten behöver ett kunskapslyft. Vi behöver alla lära oss mer.

Drogerna i trafiken är ett tema som kommer att finnas med som en röd tråd i MHF:s verksamhet och aktiviteter framöver, som exempelvis på Trafiknykterhetens Dag och Ta Paus. MHF:s funktionärer ska få en liten lathund om droger och trafik.

Den 21 april kommer MHF:arna få lära sig mer om ämnet i ett webbinarium. På en digital kickoff inför sommarens MHF-aktiviteter den 19 maj rör en av programpunkterna drogerna i trafiken.

Tanken med Droglyftet är att upplysa både MHF:s medlemmar och allmänheten om narkotika i trafiken. MHF kommer att skapa en kampanjhemsida och bygga upp en kunskapsbank om droger och trafik.

– Vi vill peka på riskerna med att köra bil med droger i kroppen. En målgrupp som vi tycker är extra viktig att nå är unga förare, säger Jenny Wik Norling.

MHF kommer att göra intervjufilmer med gäster som har olika expertkunskaper inom området droger och trafik. Det handlar om sex områden: cannabis och lagen, droger och kroppen, provtagning – polis och analys, mediciner i trafiken, ungdomar och attityder samt påverkan och opinion.

– Vi ska intervjua personer som är kunniga inom de olika områdena. Intervjufilmerna kommer sedan att sändas och spridas via MHF:s digitala kanaler och sociala medier, berättar Jenny Wik Norling.
– Planen är att vi ska sända den första intervjun under april.

Tanken med videointervjuerna är att väcka intresse för och skapa opinion kring droger och trafik. Det kan vara frågor som: Vad händer i kroppen om du röker cannabis? Vad säger lagen om drograttfylleri? Vad har polisen för möjligheter att drogtesta en förare idag?

Genom att MHF ställer frågor som vi själva och andra undrar över, är förhoppningen att det ska skapa ett intresse och ge ökad kunskap hos MHF:arna och allmänheten kring droger och trafik.
MHF-kansliet har under många år arbetat med droger i trafiken på olika sätt.

– MHF har en hel del kunskap och vi behöver utveckla den kunskapen vi har och sprida den i hela vår organisation, säger MHF:s trafiksäkerhetschef Lars Olov Sjöström.
– Vi har under många år haft ett nära samarbete i frågor som rör drograttfylleri med MA Rusfri Trafikk. Tillsammans har vi anordnat flera nordiska myndighetsseminarier.

Antalet anmälda brott av rattfylleri under påverkan av narkotika, det vill säga drograttfylleri, har ökat under de senaste åren.
– Det finns en del oroande tecken som tyder på att det finns fler drogpåverkade förare i trafiken nu än tidigare. Sedan 2015 rapporterar polisen fler drograttfylleribrott än brott som rör alkoholrattfylleri, konstaterar Lars Olov Sjöström.

Samtidigt är det viktigt att vara försiktig när man tolkar statistiken, poängterar han.
– Vi vet att det har blivit vanligare med rapporterade drograttfylleribrott. Men polisen får idag inte göra rutinmässiga drogtester av förare utan föregående misstanke, därför går det inte att veta säkert hur vanligt det är med drograttfylleri.

Text: Mari Haglund
Foto: MostPhotos

FÖR DIG SOM ÄR MHF-MEDLEM. MISSA INTE MHF:S WEBBINARIUM OM DROGERNA I TRAFIKEN DEN 21 APRIL KL 19.00. ANMÄL DIG HÄR