Ackrediterade tester inom alkoholmätningsprodukter

Inom trafiksäkerhetens nollvision pågår ett ständigt förbättringsarbete såväl i Sverige som internationellt. MHF bidrar i denna utveckling med att höja kvaliteten på insatserna inom främst trafiknykterhetsområdet. MHF har startat MHF Test Lab för att bli än mer kraftfulla och sprida fakta och kunskap om kvalitet i det förebyggande trafiknykterhetsarbetet. MHF Test Lab erbjuder kvalificerade tjänster inom alkoholmätningsområdet. MHF Test Lab är ackrediterad av Swedac för SS-EN ISO 17025:2018

Affärsidé

MHF Test Lab erbjuder testverksamhet av alkoholmätningsprodukter till producenter, myndigheter, organisationer, transportköpare samt enskilda användare av alkolås och handhållna mätare. Vi kännetecknas av opartiskhet, unik spetskunskap och innovativ problemlösning förvärvat genom lång erfarenhet.

Tester av alkolås och alkomätare

Vi erbjuder utvecklings- och prototyptester på alkolås och alkomätare. MHF Test Lab är ackrediterade av Swedac för CENELEC och CENs europeiska standarder för alkolås och alkomätare:

EN50436-1 Alkolås som används i program för dömda rattfyllerister
EN50436-2 Alkolås vid kvalitetssäkring av transporter
EN15964:2011 Alkoholmätning för professionellt bruk, handhållna mätare
EN16280:2012 Alkoholmätare för utandningskontroll avsedd för allmänt bruk

Konsumenttester

Vi utför konsumenttester på alla produkter som säljs på marknaden.

Kalibreringslösningar

MHF Test Lab marknadsför och säljer test- och kalibreringslösningar för kalibrering och kontroll av alkomätningsutrusning så som alkolås och alkomätare. Korrekt kalibreringslösning enligt ackrediterad metod för alkoholhaltbestämning krävs för avläsning av exakt värde. MHF Test Lab har denna ackreditering.

Handdesinfektion – Gröna Korset

I samband med spridningen av covid-19 vill vi hjälpa till att minska dödlighet och svårt sjuka. Vi har därför tagit fram en handdesinfektion som är helt alkoholfri och ej uttorkande.

Vårt miljöarbete

Klimatpositiv

Vi på MHF Test Lab har satsat på positiv klimatpåverkan. Om världen ska kunna nå det globala klimatmålet att begränsa uppvärmningen till två grader behöver vi både minska utsläppen av klimatgaser till atmosfären och samtidigt bidra till att andra minskar sina utsläpp av koldioxid. Det räcker alltså inte att bara vara neutral.

Vi har under många år arbetat målmedvetet med att utveckla tekniska lösningar för en ökad trafiksäkerhet i Sverige och runt om i världen. Som ackrediterat testlaboratorium är vi en av de världsledande aktörerna när det gäller utvärdering och provningar av alkolås och alkoholmätare.

För att en alkoholmätningsprodukt så som till exempel alkolås skall kunna säljas och levereras till stora kunder som omfattas av lagen om offentlig upphandling inom Europa, krävs att produkten är testas och utvärderad av ett ackrediterat testlaboratorium som MHF Test Lab i Tibro.

Flera av de produkter som vi testat och utvärderat har fått grönt ljus för att säljas inom hela Europa och används idag flitigt även runt om i världen. Dagligen stoppas förare från att sätta sig i ett fordon påverkad av alkohol. Inom Europa orsakas minst var 4:e trafikolycka av en rattfull förare. Minst 5 000 personer döda och 85 000 skadas svårt årligen. Genom att olyckorna minskas skapar vi en indirekt positiv påverkan på klimatet. Detta tack vare ökat användande av olika trafiksäkerhetsprodukter så som alkolås.

Det akuta utsläppet från en olycka kan leda till stora negativa effekter på miljön. Grundvatten kan förorenas och vid brand i fordon påverkas miljön mycket negativt. MHF Test Labs arbete även med kvalitetssäkring av så kallade Intelligent hastighetsanpassning (ISA). Med ökat användande minskar också CO2 utsläppen kraftigt från de fordon som är utrustade med ISA.

Vårt arbete för att skapa trafiksäkerhetslösningar som även är klimatpositiva består och vi delar in MHF Test Labs miljöarbete i tre delar:

1 Ökad användning av kvalitetssäkrad trafiksäkerhetsutrustning

Genom att öka tillgängligheten och användandet av trafiksäkerhetsutrustning som hjälper till att minska olyckorna inom trafiken, minskar också olyckornas negativa miljöpåverkan. Genom att möjliggöra försäljning av olika trafiksäkerhetslösningar som minskar olycksrisken eller minskar fordonens utsläpp minskar också uppkomsten av klimatgaser i atmosfären.

2 Vi minskar utsläppen

Genom åren har vi genomfört flera kraftiga åtgärder för att minska våra egna klimatavtryck och minska användandet av energi. Detta främst genom fysiska åtgärder i våra lokaler så som byte till mer miljöeffektiva fönster, installation av värmeåtervinningsaggregat på ventilation och införande av effektiva luftvärmepumpar i stället för direktverkande el. Allt avfall källsorteras och återvinns.

3 Mer miljöeffektiva resor i tjänsten

Antalet tjänsteresor minskar kontinuerligt och ersätts med video konferenser och telefonmöten. Vi har även ersatt mer än 60% av de drivmedel som vi använder vid tjänsteresor från fossila bränslen till biogas som är klimatneutral och vid de flesta tillfällen också lokalproducerad.

 

MHF Test Lab är miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas

Vi har ett aktivt miljöarbete och arbetar utifrån vårt miljöledningssystem som är miljödiplomerad och uppfyller kraven enligt Svensk Miljöbas kravstandard.

Vårt miljöledningssystem bidrar till att skapa ordning och reda i vårt miljöarbete och minska verksamhetens miljöbelastning.

Svensk Miljöbas miljöledningsstandard bygger på grundläggande delar i ISO 14001 och EMAS. Svensk Miljöbas lägger stor vikt vid vad verksamheten presterar i form av faktiska miljöförbättringar och miljöutbildning för medarbetarna.