Med hjälp av din gåva kan vi göra skillnad!

Varje år skadas tusentals människor på grund av alkohol och andra droger i trafiken. Minst 70 personer dör av samma orsak. Dessutom lever idag 100 000-tals anhöriga till drabbade i Sverige, vars vardag också påverkas för resten av livet. Nollvisionen är MHF:s mål. Ingen ska behöva dö, skadas eller drabbas av rattfylleri!

SMS:

Sms:a MHF100 till: 72980 så skänker du 100 kr till MHF:s arbete.

Swish:

Du kan swisha din gåva (valfritt belopp) på: 123 223 92 67. Lämna fullständigt namn och e-post för en tackhälsning eller lämna fältet tomt.

Plusgirobetalning:

Skänk din gåva (valfri gåva) genom egen inbetalning till MHF insamlingskonto: 45 63-3

Tack för ditt stöd!

 

Detta går din gåva till:

  • Att förhindra att fler olyckor sker

    Genom MHF:s arbete med alkobommar i hamnar, för extra nykterhetskontroller i trafiken, för införande av drogtester i trafiken och för en lag om eftersupning kämpar MHF för att inga fler ska behöva drabbas av rattfylleriets konsekvenser.

  • Arbete för drabbade av rattfylleri och deras anhöriga

    Vi arrangerar anhörigträffar och nätverksdagar där människor som drabbats av rattfylleri kan träffas i samförstånd och få hjälp med sorgbearbetning, familjerelationer, krishantering, juridiska frågor mm. Dessa har varit mycket uppskattade. Vi vill kunna erbjuda dessa träffar även fortsättningsvis.