Med hjälp av din gåva kan vi göra skillnad!

Varje år skadas tusentals människor på grund av alkohol och andra droger i trafiken. 75 personer dör av samma orsak. Dessutom lever idag 100 000-tals anhöriga till drabbade i Sverige, vars vardag också påverkas för resten av livet. Nollvisionen är MHF:s mål. Ingen ska behöva dö, skadas eller drabbas av rattfylleri!

Skänk ett valfritt belopp till vår verksamhet. Öppna Swish och scanna QR-koden här intill för att swisha direkt.
Eller skriv in numret 123 223 92 67 i Swish.

Bonus: Om du ger en gåva över 195 kr får du tidningen Motorföraren och alla MHF:s medlemsförmåner i ett år. (Då behöver du skriva ditt personnummer i swishmeddelandet)

 

Andra sätt att stödja oss

Plusgirobetalning:

Skänk din gåva (valfritt belopp) genom egen inbetalning till MHF insamlingskonto: 45 63-3

Tack för ditt stöd!

 

Detta går din gåva till:

  • Att förhindra att fler olyckor sker

    Genom MHF:s arbete med alkobommar i hamnar, för extra nykterhetskontroller i trafiken, för införande av drogtester i trafiken och för en lag om eftersupning kämpar MHF för att inga fler ska behöva drabbas av rattfylleriets konsekvenser.

  • Arbete för drabbade av rattfylleri och deras anhöriga

    Vi arrangerar anhörigträffar och nätverksdagar där människor som drabbats av rattfylleri kan träffas i samförstånd och få hjälp med sorgbearbetning, familjerelationer, krishantering, juridiska frågor mm. Dessa har varit mycket uppskattade. Vi vill kunna erbjuda dessa träffar även fortsättningsvis.

  • Opinionsbildning för en säkrare trafik

    Vi arbetar långsiktigt för att ändra regler och lagar som skulle kunna ge oss en säkrare trafik. Vi arbetar med idrottsföreningar och andra organisationer för att påverka normer så att TRAFIKNYKTER är det enda gäller.