MHF-Ungdom är Sveriges enda trafiksäkerhetsorganisation för unga upp till 25 år. De är en självstående sektion under MHF och har ett nära samarbete. MHF-Ungdom bedriver sendan 1970 verksamhet för ökad nykterhet och trafiksäkerhet. Målet med MHF-Ungdoms verksamhet är varierande men förenas med grundsynen om att arbeta för en ökad trafiksäkerhet och trafiknykterhet. Huvudmålet för MHF-Ungdom är arbetet mot rattfylleri. De andra målen med verksamheten är ökad demokratisk skolning för medlemmarna, erbjuda våra ungdomar en meningsfull sysselsättning samt sprida alkohol- och droginformation.