Blowpoint

Användningsområde

  • Alkoholmätare för stationär användning i informationssyfte.

Beskrivning

Blowpoint alkoholmätare är konstruerad för fast montering i en hotellreception, restaurang eller annan offentlig miljö där provtagaren frivilligt kan kontrollera att alkoholen gått ur kroppen. Hela konstruktionen har en robust design med fäste för golv, bord eller vägg. Innan provet startas kan användaren välja om instruktionen ska ges på svenska eller engelska.
Mätaren har en tilltalande design och kommunicerar bra med användaren via en stor fyrfärgsdisplay. Den ger tillförlitliga mätvärden och tar provet på den djupa lungluften. Blowpoints alkoholmätare kan inte köpas utan hyrs ut med full funktionshyra som också inkluderar kalibrering och utbytbara munstycken.
Blowpoint har önskat genomföra testning av sin alkoholmätare enligt den europeiska standarden EN 15964:2011, vilken tillämpas för alkoholmätare som används professionellt. Då Blowpoint alkoholmätare är av helt annan design och funktion jämfört med en handhållen alkoholmätare, så är denna standard tyvärr inte fullt ut tillämpbar för denna typ av robusta och fast monterade alkoholmätare. Mot denna bakgrund arbetar nu MHF Test Lab med att ta fram en reviderad testprofil, där valda kritiska delar från EN 15964:2011 kommer att tillämpas för denna typ av alkoholmätare som används stationärt i informationssyfte.
Alkoholmätaren är lätt att använda och enkel att förstå.

Omdöme

Denna publika alkoholmätare är designad för att användas stationärt inomhus i informationssyfte för den som vill kontrollera sin promillehalt.
Mätaren ger tydliga instruktioner via ljud och en stor färgdisplay. Tester har visat på god mätnoggrannhet.
Blowpoint alkoholmätare visar resultatet i promille.
Mätaren anger i god tid innan när det är dags för nästa kalibrering.
Mätaren har utbytbara munstycken.
Utifrån funktionstester och dokumentation kan vi rekommendera Blowpoint.

Sammanfattning

Pålitlig & Driftssäker

Pris

Från 950 kr + moms/månad

Servicebehov

1 gång/år

Leverantör

Blowpoint International AB
info@blowpoint.se

Snabbfakta

hyra från 950 kr/ månad

0 kr ingår i hyra

ingår i hyra

var 12:e månad

under hela hyrestiden

Alla priser exklusive moms