Dignita AL-100

Användningsområde

  • Alkolås för användning vid villkorlig körkortsåterkallelse.
  • Alkolås för kvalitetssäkring av transporter med upphandlingskrav.
  • Alkolås för användning i privatfordon och i företag utan upphandlingskrav.

Beskrivning

Dignita AL-100 är ett lås framtaget för att användas för kvalitetssäkring av transporter. Denna modell används också inom det villkorade körkortsprogrammet med alkolås. Låset är testat och uppfyller de senaste versionerna av CENELEC:s standarder för alkolås SS-EN 50436-1:2014 och SS-EN 50436-2:2014.
Låset bygger på bränslecellsteknik, vilket gör det i stort sett alkoholspecifikt.
Utrustningen kan logga alla händelser som sker i låset samt start och stopp av fordonet. Alkolåset kan även programmeras så att det kräver återblås under färd. Dignita AL-100 har i tester visat på mycket stabila värden över tid. Detta gör att serviceintervallet skulle kunna vara vartannat år i stället för varje.
Dignita AL-100 uppfattas som mycket enkelt att handha då alkolåset kommunicerar med användaren både via ljud och display och med hjälp av en upplyst munstyckskanal. Munstycket och dess infästning lyser upp och indikerar när alkolåset är klart för att ta ett prov och ändrar färg från grönt till rött om användaren lämnar ett utandningsprov över laglig gräns i alkolåset.
Dignita tillämpar fri prissättning hos återförsäljare varför priset kan skilja mellan återförsäljare och orter. Dignita erbjuder alla kunder inom körkortsprogrammet och företag möjlighet att installera AL-100 med så kallad funktionshyra.
Utrustningen har ett grundläggande skydd mot manipulering.

Omdöme

Låset har hög tillförlitlighet och goda driftsegenskaper. En fördel med denna utrustning är att displayen för meddelanden är placerad i handenheten, vilket gör att centralenheten kan ha en helt dold installation.
Utifrån funktionstester och dokumentation kan vi rekommendera Dignita AL‑100.

Sammanfattning

Pålitlig & Driftssäker

Pris

Ca 9995 sek + moms och installation

Servicebehov

1 gång/år

Leverantör

Dignita systems AB
090-12 94 00

Snabbfakta

9995 SEK

ca 1500 - 3 000 kr

ca 500 - 800 kr

ca 5 kr/st

1 gång/år

-40°C – +85°C

-40°C – +85°C

9 – 32 Volt

IP40

Minst 200 000 st

1 år vid köp / vid hyra hela kontraktstiden

SS-EN 50436-1:2014 och SS-EN 50436-2:2014

Alla priser exklusive moms