Dräger Alcotest 3820

Användningsområde

  • För privat och professionell kontroll av promillehalt.

Beskrivning

Dräger Alcotest 3820 är en alkoholmätare framtagen främst för privat kontroll av alkoholhalt i luft. Mätaren är testad och uppfyller den senaste versionen av CEN:s standard för privata alkoholmätare EN 16280:2012. Dräger Alcotest 3820 uppfyller också standarden för professionella alkoholmätare EN 15964:2011. Den ger tillförlitliga mätvärden och tar provet på den djupa lungluften.
Dräger har på denna modell utvecklat ett helt nytt utbytbart anatomiskt munstycke.
Dräger Alcotest 3820 är mycket enkel att använda och lätt att förstå då alla menyer är på svenska. Vid förvaring har Dräger Alcotest 3820 en smart täckkåpa som döljer munstycket på ett tilltalade sätt.
I mätaren finns även en loggfunktion för lagring av de 10 senaste proven.
Alkoholmätaren är lätt att använda och enkel att förstå.
Mätteknik: Bränslecell

Omdöme

Mätaren ger tydliga instruktioner via ljud och i displayen. Tester har visat på god mätnoggrannhet. Dräger Alcotest 3820 visar aktuell alkoholhalt i promille. Mätaren ger mycket tydliga instruktioner till användaren via en upplyst display.
Mätaren har en integrerad klocka som känner av när nästa kalibrering skall ske.
Mätaren har bra utbytbara munstycken.
Utifrån funktionstester och dokumentation kan vi rekommendera Dräger Alcotest 3820

Sammanfattning

Pålitlig & Driftssäker

Pris

Ca 2 695 kr inkl moms

Servicebehov

1 gånger/år

Leverantör

KG Knutsson AB
08-92 30 00

Snabbfakta

2 695 kr inkl moms kr

ca 400 kr/år

ca 20 kr/st

var 12:e månad

2 år

SS-EN 16280:2012 och SS-EN 15964:2011