Dräger Interlock 7000

Användningsområde

  • Alkolås för användning vid villkorlig körkortsåterkallelse.
  • Alkolås för kvalitetssäkring av transporter med upphandlingskrav.
  • Alkolås för användning i privatfordon och i företag utan upphandlingskrav.

Beskrivning

Dräger Interlock 7000 är en helt ny generation alkolås med flera unika och förbättrade funktioner. Dräger Interlock 7000 har en mycket snabbare uppvärmning än de tidigare modellerna 5000 och XT. Dräger Interlock 7000 är en av få modeller på marknaden som har möjlighet att särskilja alkohol i utandningsluften från alkohol som finns i exempelvis munskölj, spolarvätska eller handsprit. Detta minimerar risken för felindikationer i alkolåset logg.
Drägers modell Interlock 7000 är ett lås framtaget för att användas för kvalitetssäkring av transporter. Denna modell används också inom det villkorade körkortsprogrammet med alkolås. Utrustningen bygger på bränslecellsteknik, vilket gör det i stort sett alkoholspecifikt. För att bättre klara ruggade fordonsmiljöer så finns som tillbehör extra stötskydd för handenheten. Om behov finns att kunna identifiera vem som blåst i alkolåset, kan Dräger Interlock 7000 kompletteras med en kamera.
Utrustningen kan logga alla händelser som sker i låset samt start och stopp av fordonet. Dräger har på denna modell utvecklat ett helt nytt anatomiskt utformat munstycke som är helt biologiskt nedbrytbart. Den nya utformningen innebär också att man placerat munstycket på handenhetens baksida, jämfört med tidigare då munstycket satt placerat på alkolåsets framsida. Alkolåset kommunicerar på ett mycket bra sätt med användaren via sin färgdisplay.
Dräger Interlock 7000 har ett grundläggande skydd mot manipulering.

Omdöme

Låset har hög tillförlitlighet och goda driftsegenskaper. En fördel med denna utrustning är att displayen för meddelanden är placerad i handenheten, vilket gör att centralenheten kan ha en helt dold installation. En annan stor fördel är Drägers nya mätsystem som kan särskilja på alkohol i utandningsluft och eventuella kontamineringar samt möjligheten att kunna installera en kamera för identifiering av föraren.
Utifrån funktionstester och dokumentation kan vi rekommendera Dräger Interlock 7000.

Sammanfattning

Pålitlig & Driftssäker

Pris

Ca 10 700 kr + moms och installation

Servicebehov

1 gång/år

Leverantör

KG Knutsson AB
08-92 30 00

Snabbfakta

ca 10 700 kr

ca 1 500 - 2 000 kr

ca 500 - 1 000 kr

ca 5,60 kr/st

1 gång/år

-40°C – +85°C

-40°C – +85°C

9 – 32 Volt

IP40

Minst 500 000 st

3 år

SS-EN 50436-1:2014 och SS-EN 50436-2:2014

Alla priser exklusive moms