Smart Start SSI-20/20 Villkorat

Användningsområde

  • Alkolås för användning vid villkorlig körkortsåterkallelse.

Beskrivning

Smart Start SSI-20/20 är ett lås framtaget för att användas vid villkorlig körkortsåterkallelse. Låset är testat och uppfyller de äldre utgåvorna av CENELEC:s standarder för alkolås SS-EN 50436-1:2005 samt SS-EN 50436-2:2007.
Låset bygger på bränslecellsteknik, vilket gör det i stort sett alkoholspecifikt. Denna modell finns också att köpa för de kunder som vill använda alkolåset vid kvalitetssäkring av transporter.
Smart Start SSI-20/20 kan logga alla händelser som sker i låset samt start och stopp av fordonet. Som manipuleringsteknik har Smart Start bland annat valt att välja vibratometoden. Det innebär att man avger ett humljud i blåsmunstycket samtidigt som man blåser i låset. (För att uppfylla testkraven enligt CENELEC ska denna funktion vara aktiverad). För att kunna leverera ett utandningsprov i SSI-20/20, erfar vi att de flesta användarna behöver lära sig tekniken hur man blåser och avger humton samtidigt.
Utrustningen har ett grundläggande skydd mot manipulering. Om behov finns att kunna identifiera vem som blåst i alkolåset kan Smart Start SSI-20/20 kompletteras med en kamera samt inloggning med personlig kod.

Omdöme

Låset har hög tillförlitlighet och goda driftsegenskaper. En fördel med denna utrustning är att indikeringslamporna och displayen för meddelanden är placerade i handenheten, vilket gör att centralenheten kan ha en helt dold installation. Funktionen med möjlighet att ansluta kamera för identifiering underlättar vid uppföljning av loggade händelser. En nackdel är att Smart Start SSI-20/20 ännu inte är testad mot den senaste versionen av CENELEC:s standard för alkolås SS-EN 50436-1:2014.
Utifrån funktionstester och dokumentation samt om funktionen med humljud är påslagen kan vi rekommendera Smart Start SSI-20/20.

Sammanfattning

Pålitlig & Driftssäker

Pris

Hyra vid villkorstid 1 år: 1 695 kr/månad
Hyra vid villkorstid 2 år: 895 kr/månad
Kostnad för installation och service tillkommer.

Servicebehov

2 gånger/år

Leverantör

Dignita systems AB
090-12 94 00

Snabbfakta

Hyra från 895 kr -1695 kr/mån

ca 2 000 – 2 500 kr

ca 800 – 900 kr/år

ca 5 kr/st.

2 gånger/år

-45 °C – +85 °C

-45 °C – +85 °C

9 – 32 Volt

IP40

60 000 st.

1 år

SS-EN 50436-1:2005 och SS-EN 50436-2:2007

Alla priser exklusive moms