Alco Check AL-2600

Användningsområde

  • För kontroll av egen promillehalt (privat bruk).

Beskrivning

Mätaren tog prov vid: 0,5 liter och lägre.
Mätteknik: Halvledarcell.
Tillförlitliga mätvärden: Nej.
Användarvänlighet: Lätt att använda och enkel att förstå.
Kalibreringsintervall: Saknas helt information till kund.
Kalibreringskostnad: Uppgift saknas.

Omdöme

Mätaren är enkel att använda. Dock saknar Alco Check AL-2600 helt förmågan att detektera hur stor utandningsvolym som använts i provet. Mätaren kan ta prov redan efter 0,5 liter luft vilket innebär att man med automatik kan få upp till 70-90 procent fel i mätvärdet. De alkoholvärden som vi uppmätte i alkoholmätaren var dessutom mycket oregelbundna och vissa fall så visade de upp till 40 procent för lågt.
Det saknas en adekvat indikering i mätaren samt information om när nästa kalibrering ska ske. Det innebär att när tillverkaren inte längre kan garantera mätarens funktion så går det fortfarande att använda mätaren utan att det kommer upp någon påminnelse om att mätvärdet kan vara felaktigt.

Sammanfattning

Vi varnar

Pris

699 kr, inkl. moms

Leverantör

Teknikmagasinet