Alco Check AL-7000

Användningsområde

  • För kontroll av egen promillehalt (privat bruk).

Beskrivning

Mätaren tog prov vid: 0,5 liter och lägre.
Mätteknik: Halvledarcell.
Tillförlitliga mätvärden: Nej.
Användarvänlighet: Lätt att använda och enkel att förstå.
Övrigt: Utrustad med automatisk avstängning.
Kalibreringsintervall: Saknas helt information till kund.
Kalibreringskostnad: Uppgift saknas.

Omdöme

Mätaren är enkel att använda. Alco Check AL-7000 saknar förmågan att på ett tillräckligt bra sätt detektera hur stor utandningsvolym som använts i provet. Mätaren kan ta prov redan innan 0,5 liter luft vilket innebär att man med automatik kan få upp till 70-90 procent fel i mätvärdet. De alkoholvärden som vi uppmätte i alkoholmätaren var acceptabla.
Det saknas en adekvat indikering när nästa kalibrering ska ske. Det innebär att när tillverkaren inte längre kan garantera att mätaren visar korrekt alkoholhalt så går det fortfarande att använda den utan att det kommer upp någon påminnelse om att mätvärdet kan vara felaktigt.

Sammanfattning

Vi varnar

Pris

1 299 kr, inkl. moms

Leverantör

Teknikmagasinet