Alco Check CA2010

Användningsområde

  • För kontroll av egen promillehalt (privat bruk).

Beskrivning

Mätaren tog prov vid: 1 liter och lägre.
Mätteknik: Halvledarcell.
Tillförlitliga mätvärden: Nej.
Användarvänlighet: Lätt att använda och enkel att förstå.
Övrigt: Utrustad med automatisk avstängning.
Kalibreringsintervall: 6-12 månader.
Kalibreringskostnad: Uppgift saknas.

Omdöme

Mätaren ger tydliga instruktioner via ljud och i displayen. Tester har visat på god mätnoggrannhet i de låga värdena medan de höga värdena är alldeles för låga. Mätaren kan ta prov redan under 1 liter luft vilket innebär att man med automatik kan få upp till 30-40 procent fel i mätvärdet. Alco Check CA2010 visar aktuell alkoholhalt i promille. Mätaren ger tydliga instruktioner till användaren via en upplyst display.
Det saknas helt indikering när nästa kalibrering ska ske. Det innebär att när tillverkaren inte längre kan garantera att mätaren visar korrekt alkoholhalt så går det fortfarande att använda mätaren utan att det kommer upp någon påminnelse om att mätvärdet kan vara felaktigt.
Mätaren har ett utbytbart munstycke.

Sammanfattning

Vi varnar

Pris

999 kr, inkl. moms

Leverantör

Teknikmagasinet